Kies uw taal:
Recente nieuwsberichten
Update | Energiesteun voor ondernemingen met hoge energiefactuur
Nieuws 12 mei 2023
Vlaamse ondernemingen die werden geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis konden voor het vierde kwartaal van 2022 financiële steun aanvragen, dit tot eind februari. Rond die periode werd een uitbreiding aangekondigd tot het eerste kwartaal van 2023, met versoepelde voorwaarden. Intussen is het ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor deze ‘energiesteun 2’. lees meer ...
De impact van het huwelijksvermogensrecht in een internationale context
Nieuws 9 mei 2023
Liefde kent geen grenzen. In onze huidige maatschappij zijn internationale relaties niet meer weg te denken. Er worden ook meer dan ooit huwelijken gesloten over de landsgrenzen heen. Voor gehuwden in die situatie is het belangrijk te achterhalen welk recht van toepassing is op hun huwelijksvermogensstelsel. Daarbij brengt het internationaal privaatrecht (IPR) soelaas. lees meer ...
Personeel of btw-nummer in België? Aangifteplicht omwille van Belgische inrichting!
Nieuws 2 mei 2023
Beschikt u als buitenlandse vennootschap over een ondernemingsnummer in België? Dit uniek nummer kan toegewezen worden om verschillende redenen. Bent u eigenaar van een Belgisch onroerend goed, oefent u btw-activiteiten uit in België, stelt u personeel te werk in België, …? Dan heeft u al in het verleden een vragenlijst ontvangen, of indien dit niet het geval is, dan mag u binnenkort een vragenlijst verwachten van de Belgische belastingadministratie. lees meer ...
Detachering van medewerkers naar Frankrijk: vereenvoudiging van de aangifte op komst
Nieuws 27 april 2023
Wanneer u als buitenlandse werkgever medewerkers naar Frankrijk wenst te sturen om daar diensten te verlenen of een bepaalde opdracht uit te voeren, wordt u geconfronteerd met strenge verplichtingen inzake de detachering. Naast het respecteren van de dwingende bepalingen van het Franse arbeidsrecht, zijn een aantal formaliteiten in orde te brengen, vooraleer uw medewerkers de Franse grens kunnen oversteken. lees meer ...
Tips voor een geslaagd professioneel huwelijk
Nieuws 25 april 2023
De voordelen van het aangaan van een professionele samenwerking liggen voor de hand. Maar het blijft een vergaande verbintenis die enige denkoefening vereist en waarbij de nodige juridische omkadering onontbeerlijk is. De gouden regel is immers: goede afspraken maken goede (professionele) vrienden. lees meer ...
Vermelding btw-verlegd vereist bij vereenvoudigd driehoeksverkeer
Nieuws 24 april 2023
Het Hof van Justitie sprak zich in een arrest uit over de factuurvermelding "btw-verlegd" bij vereenvoudigd driehoeksverkeer. Is deze factuurvermelding een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van driehoeksverkeer? Onze experten zochten het uit. lees meer ...
Het wettelijk minimumloon in Frankrijk: nieuwe update mei 2023
Nieuws 20 april 2023
In een eerder artikel gingen we al dieper in op het wettelijk minimumloon in Frankrijk en de indexatie ervan. Zoals hierbij aangehaald, wordt het wettelijk minimumloon gebruikelijk op 1 januari aangepast aan de levensduurte, maar wanneer de prijsindex gedurende het jaar meer dan 2% stijgt, dan wordt dit minimumloon eveneens aangepast. lees meer ...
Eerste fase bredere fiscale hervorming: wat ligt op tafel?
Nieuws 11 april 2023
Afgelopen zomer lanceerde minister Van Peteghem zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. In opvolging hiervan werd begin maart de eerste fase van de bredere fiscale hervorming gepubliceerd. De hervorming beoogt het belastingstelsel te moderniseren. lees meer ...
Overlijden van een vennoot? Zo behoudt u stabiliteit in de onderneming
Nieuws 6 april 2023
Als vennoot van een bedrijf valt het belang van stabiliteit niet te onderschatten. Wanneer een medevennoot komt te overlijden, worden zijn erfgenamen aandeelhouder met het daarbij horende zeggenschap. Maar is dat wel altijd het ideale scenario als u kijkt naar de continuïteit van de onderneming? lees meer ...
Een bedrijf starten in Frankrijk: welke stimulerende initiatieven bestaan er?
Nieuws 3 april 2023
Om bedrijven aan te trekken en de economische groei in bepaalde gebieden te stimuleren, kent Frankrijk verschillende fiscale en sociale vrijstellingen. Bent u van plan om zich in Frankrijk te vestigen? Dan kunnen deze vrijstellingen voor u interessant zijn! lees meer ...