Kies uw taal:
Recente nieuwsberichten
De impact van het coronavirus op transfer pricing
Nieuws 26 mei 2021
Voor veel bedrijven wordt de impact van de coronapandemie op het resultaat stilaan duidelijk. Dat kan zowel voor transfer pricing als voor toegekende rulings relevant zijn. Over het algemeen wordt hier namelijk geen rekening gehouden met grote onverwachte gebeurtenissen. Bij een grote impact van het coronavirus op de cijfers, gaat u best na of de transferpricingpolitiek nog steeds tot een correcte uitkomst leidt. Bijsturen kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Maar hoe begint u hier nu aan? En welke zaken controleert u maar beter? lees meer ...
4 tips om uw loonadministratie te vereenvoudigen
Nieuws 19 mei 2021
Hebt u medewerkers in dienst? Dan weet u als geen ander dat de loonadministratie elke maand voor behoorlijk wat stress kan zorgen. Uren inboeken, verlofdagen goedkeuren, ziektedagen registreren, de administratieve rompslomp neemt vaak meer tijd in beslag dan u zou willen. Met deze tips helpen wij u graag op weg om voortaan snel en foutloos uw loonadministratie af te handelen. lees meer ...
Wijziging erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli
Nieuws 18 mei 2021
Vanaf 1 juli 2021 gaan een aantal wijzigingen in op vlak van erf-en schenkbelasting. We gaan dieper in op een aantal belangrijke wijzigingen, zoals de vriendenerfenis, het duolegaat en het schenken en legateren aan een goed doel. lees meer ...
Vastgoedfinanciering via de 2de pensioenpijler
Nieuws 13 mei 2021
Wanneer u start met de financiering van een privévastgoedproject, denkt u wellicht aan eigen inbreng en een klassieke financiering. U kunt echter ook beroep doen op uw groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Deze contracten kunnen weliswaar pas uitgekeerd worden bij pensionering. De mogelijkheid bestaat om de opgebouwde, of zelfs nog op te bouwen, pensioenkapitalen reeds aan te wenden voor de financiering van een onroerend goed. U kunt een voorschot nemen op de reeds opgebouwde reserves of het eindkapitaal van uw polis belenen. lees meer ...
Let op wanneer u diensten of goederen aanbiedt via een online platform
Nieuws 11 mei 2021
Wie diensten of goederen aanbiedt via een online platform, denk aan de verhuur van een appartement of het bezorgen van maaltijden, zal vanaf 1 januari 2023 extra door de Belgische fiscus in de gaten worden gehouden. Dat is het gevolg van de invoering van de (Europese) DAC7-richtlijn, die ervoor zal zorgen dat er een automatische uitwisseling is van informatie voor alle platformoperatoren. lees meer ...
Fiscus maakt jacht op bestuurdersbezoldigingen bij internationale tewerkstelling
Nieuws 6 mei 2021
Bent u bestuurder van een buitenlandse vennootschap, dan kunt u in uw mandaat twee functies beoefenen, en dus twee keer een bezoldiging ontvangen. Als bestuurder kunt u namelijk zetelen in de raad van bestuur en daarnaast ook de dagelijkse leiding voor uw rekening nemen. Door de toenemende globalisering en de groeiende internationale tewerkstelling, is het echter niet altijd duidelijk waar die bezoldigingen nu precies belastbaar zijn. Dat dat enkel het geval zou zijn in het buitenland, is helaas te kort door de bocht. lees meer ...
Goed nieuws voor cafés en restaurants: tijdelijke btw-verlaging voor de horeca
Nieuws 4 mei 2021
Naast de heropening van de terrassen van cafés en restaurants, voorzien voor zaterdag 8 mei, heeft de federale regering ook tijdelijke fiscale gunstmaatregelen genomen die de caféhouders en restaurantuitbaters verder moeten ondersteunen. Hiervoor werd op 23 april een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat in werking zal treden vanaf 8 mei. lees meer ...
Common Reporting Standards (CRS) bezorgen fiscus inzicht in uw buitenlands vermogen
Nieuws 29 april 2021
Wie over een buitenlands vermogen beschikt, zorgt er maar beter voor dat de Belgische belastingaangifte correct wordt ingediend. Door de invoering van de internationale fiscale gegevensuitvoering in 2017, krijgt de fiscus namelijk rechtstreeks inzicht in de financiële gegevens van uw buitenlands vermogen. lees meer ...
Werken als gepensioneerd arts in een vaccinatiecentrum?
Nieuws 16 april 2021
Als gepensioneerd arts kan u zich engageren in de strijd tegen het coronavirus en meehelpen in een vaccinatiecentrum. U bent dan werkzaam onder het statuut van ofwel vrijwilliger (dagvergoeding), ofwel werknemer of zelfstandige. Gepensioneerden die meewerken tijdens de coronacrisis, mogen onbeperkt bijverdienen boven op hun pensioen voor zover ze worden ingeschakeld in de essentiële diensten in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Deze beroepsinkomsten tellen tijdelijk niet mee voor de cumulatieregels. lees meer ...
Vaccinatieverlof voor werknemers
Nieuws 15 april 2021
Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers recht op klein verlet zonder loonverlies om zich tijdens de werkuren te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit loopt tot en met 31 december 2021. Het recht op afwezigheid met het oog op vaccinatie wordt gelijkgesteld aan een ‘klassiek’ klein verlet zoals bij een overlijden of huwelijk. Deze afwezigheid wordt dus ook betaald door de werkgever. lees meer ...
Inschrijven?
Blijf zelf op de hoogte en schrijf in voor onze nieuwsbrief.
privacyverklaring