Kies uw taal:
Recente nieuwsberichten
Verplichte openbare aanbesteding, ook voor verzekeringscontracten
Nieuws 1 juni 2018
Lokale besturen zijn volop bezig met het doorlichten en optimaliseren van hun verzekeringsportefeuille via een openbare aanbesteding. De wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die op 30 juni 2017 in werking trad, verplicht namelijk de openbare aanbesteding van verzekeringscontracten. lees meer ...
Invoering meldingsplicht voor fiscalisten vanaf 2020 voor fiscale constructies
Nieuws 29 mei 2018
De Europese ministers van Financiën hebben op 13 maart 2018 een unaniem akkoord bereikt omtrent de invoering van een Europese Richtlijn die de melding van fiscale planningsconstructies verplicht maakt. lees meer ...
PERSBERICHT: Vandelanotte kiest nieuwe Antwerpse vestiging in functie van duurzame mobiliteit
Nieuws 24 mei 2018
De Antwerpse vestiging van accountancybedrijf Vandelanotte verhuist naar nieuwe kantoren in het bedrijvenpark The Link aan de Posthofbrug 6/4 in Antwerpen. lees meer ...
Nederlandse AOW-uitkering volledig belastbaar als pensioen in België
Nieuws 23 mei 2018
​Op 8 maart 2018 werd een circulaire omtrent het belastingstelsel dat van toepassing is op Nederlandse AOW-uitkeringen gepubliceerd. Ze geeft duidelijkheid over de manier waarop het Nederlandse pensioen in België belast moet worden na 1 januari 2017. lees meer ...
Belangrijke gevolgen van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting
Nieuws 22 mei 2018
Eind december 2017 keurde de federale regering de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting goed. In dit artikel vindt u een greep uit de reeds ingevoegde maatregelen die een impact op uw onderneming kunnen hebben. lees meer ...
Waardering voordeel van alle aard woning in strijd met gelijkheidsbeginsel: wetswijziging aangekondigd
Nieuws 18 mei 2018
De verschillende waarderingsmethoden van het VAA voor een woning die gratis ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap of natuurlijk persoon is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De ministerraad gaf recent de opdracht om de waardering van het VAA te analyseren. lees meer ...
Goed nieuws voor Belgen met een tweede verblijf in het buitenland
Nieuws 15 mei 2018
Belgen met een tweede verblijf in het buitenland worden op vandaag anders en veelal zwaarder belast dan Belgen met een tweede verblijf in eigen land. Na een tweede recente veroordeling van het Hof van Justitie, dringt een aanpassing van de Belgische wetgeving zich op. lees meer ...
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018
Nieuws 11 mei 2018
Het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting werd op 6 april 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste wijzigingen en deadlines. lees meer ...
Orde der Artsen stelt nieuwe deontologie voor. Een (r)evolutie op het vlak van vennootschappen en associaties?
Nieuws 8 mei 2018
Op 3 mei 2018 liet de Nationale Orde der Artsen een volledig nieuwe Code van medische deontologie op de wereld los. Deze nieuwe medische deontologie vervangt de vorige versie uit 1975. Wij voerden alvast een eerste analyse uit. lees meer ...
GDPR: de voorzijde van de medaille
Nieuws 3 mei 2018
De inwerkingtreding GDPR komt steeds dichterbij. Op 25 mei is het dan ook eindelijk zo ver. Toch brengt de GDPR ook heel wat kansen voor ondernemingen met zich mee. lees meer ...
Inschrijven?
Blijf zelf op de hoogte en schrijf in voor onze nieuwsbrief.
privacyverklaring