/

disclaimer & juridische informatie

Disclaimer & juridische informatie

Algemeen

Het gebruik van de www.vdl.be en www.vandelanotte.be website is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

Elke Vandelanotte onderneming (hierna 'de ondernemingen' genoemd) wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

De vennootschappen geven geen enkele garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is. De vennootschappen, bestuurders en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor om het even welke doeleinden.

Alle afbeeldingen op de internetsite, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto's, video's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van dan wel in licentie bij (een of meer van) de ondernemingen en vallen uitsluitend onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht van de vennootschappen. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van (een of meer) vennootschappen van Vandelanotte is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of te circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van één van de vennootschappen van Vandelanotte zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Overzicht van onze legale entiteiten

NV Vandelanotte
Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1/a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0876.286.023
Lidmaatschap ITAA-nummer: 50792735
  
NV Callens Vandelanotte

Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1/a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0433.608.707
Lidmaatschap IBR-nummer: B00083

Callens, Vandelanotte & Theunissen BV
Maatschappelijke zetel: Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen
Btw-nummer: BE 0427.897.088
Lidmaatschap IBR-nummer: B00003

Desk 21 BV

Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1/a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0413.583.551
Lidmaatschap ITAA-nummer: 50316223
 
Vandelanotte ++ BV

Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0429.311.112
 
myVandelanotte.be BV
Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0777.529.927
 
Le Doux & Mortelmans BV

Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0405.482.863

Accountancy 4 Foreigners BV
Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0738.772.091
Lidmaatschap ITAA-nummer: 50632380

Lindra BV
Maatschappelijke zetel: Industrieweg 3, 3001 Heverlee
Btw-nummer: BE 0694.810.208

FBB VDL Accountancy BV
Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk
Btw-nummer: BE 0778.935.635
Lidmaatschap ITAA-nummer: 52373128

Comptact SRL
Maatschappelijke zetel: Esplanade 1/85, 1020 Brussel
Btw-nummer: BE 0451.770.075
Lidmaatschap ITAA-nummer: 50261962