Kies uw taal:
Vandelanotte
We are more than accountants
Coronavirus (COVID-19)

Vandelanotte More than accountants

Nieuws en seminaries

Brexit: ook gevolgen voor mijn dividenden of intrestbetalingen?
Nieuws 4 maart 2021
Het is nu reeds twee maand geleden dat het Verenigd Koninkrijk, na een lang proces, de Europese Unie volledig heeft verlaten. Dat het Verenigd Koninkrijk dan toch uiteindelijk de EU heeft verlaten, heeft gevolgen op sociaal vlak, op het vlak van btw en op vlak van directe belastingen. Consequenties van de Brexit op sociaal en op het vlak van de btw werden reeds in voorgaande artikels besproken. In dit artikel zullen wij ons focussen op de consequenties van Brexit op het vlak van taxatie van roerende inkomsten. lees meer ...
Onroerende goederen in het buitenland krijgen ook een KI
Nieuws 1 maart 2021
Het werd reeds eerder aangekondigd dat er een belangrijke wijziging op komst was voor de Belgen met vastgoed in het buitenland. Het wetsontwerp omtrent deze wijziging werd recent goedgekeurd door de Kamer. Maar wat wijzigt er nu concreet voor Belgen met een onroerend goed in het buitenland? lees meer ...
Subsidie voor investeringen in groene warmte en restwarmte. Komt u in aanmerking?
Nieuws 25 februari 2021
Binnen het kader van de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, besteedt men vaak veel aandacht aan groene stroom. Denk maar aan alle promotie rond windmolens en zonnepanelen. Daarentegen wordt er veel minder aandacht geschonken aan de vergroening van ons warmtenet. Verwarmen zonder fossiele brandstoffen zal daarnaast noodzakelijk worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. lees meer ...