/

/

consolidatie

Consolidatie

door Chris De Keyser

Consolidatie

De redenen om een geconsolideerde jaarrekening te laten opstellen zijn divers. Groepen met een bepaalde omvang kennen in België bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. Daarnaast kan jouw onderneming ook door externe partijen gevraagd worden om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Vooral financiële instellingen doen dit bij hun beoordeling voor het verlenen van kredieten aan groepsstructuren. Ten slotte kan je als ondernemer ook vrijwillig beslissen om een consolidatie op te maken, bijvoorbeeld voor interne doeleinden. Met onze jarenlange ervaring in consolidatie, helpen wij je graag bij de opmaak van je geconsolideerde jaarrekening.

Wettelijke verplichting

In België zijn grote groepen en consortia verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Een groep bestaat steeds uit een moedervennootschap en haar dochtervennootschappen en/of uit vennootschappen die een consortium vormen. Grote groepen zijn groepen die op geconsolideerde basis twee of meer van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 250, een jaaromzet excl. btw van 34 miljoen euro en een balanstotaal van 17 miljoen euro. Een consortium is een onderneming die onder centrale leiding staan.

Financieringsverplichtingen

Om een financiering bij een financiële instelling te verkrijgen, kennen kleinere groepen soms een consolidatieverplichting. De financiële instelling kan hier expliciet naar vragen, maar de onderneming kan ook spontaan en proactief overgaan tot het opstellen van een geconsolideerde balans en resultatenrekening (met beperkte operationele rapportering en toelichting).

Successie

In het kader van de overdracht van familiale ondernemingen en om te genieten van een vrijstelling of het verlaagd tarief, kan de Vlaamse Belastingdienst in bepaalde gevallen vragen om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (cfr. Vlabel Omzendbrief 2015/2). De vaststelling of een holdingstructuur al dan niet beschouwd kan worden als een familiale vennootschap, wordt namelijk op geconsolideerde basis vastgesteld.

Vrijwillige consolidatie

Een onderneming kan ervoor kiezen om op vrijwillige basis een geconsolideerde balans en resultatenrekening op te stellen voor interne doeleinden, zoals een interne managementrapportering.

Tools

In functie van de omvang van de groep en jouw wensen stellen we consolidaties op aan de hand van een eigen ontwikkelde tool of aan de hand van gespecialiseerde consolidatiesoftware. Vandelanotte bouwde een ruime ervaring op met de software van Sigma, maar ook andere softwaretools zijn mogelijk. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid team van accountants en bedrijfsrevisoren met een ruime ervaring in consolidatie en GAAP-conversies.

Deel deze pagina

Chris De Keyser

Certified Auditor chris.dekeyser@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.