/

/

audit - bedrijfsrevisoraat

Audit

Audit - Bedrijfsrevisoraat

Headerfoto Artikels Website (35)

Door het versmelten van Callens, Pirenne & Co met de auditafdeling van Vandelanotte eind 2022, werd meer dan 160 jaar ervaring samengevoegd. Denk je aan een overname, herstructurering of fusie? Moet je banken, overheden, investeerders of andere partners geruststellen met actuele cijfers of een gecertificeerde jaarrekening? Bij Callens Vandelanotte ben je aan het juiste adres.

Assurance

Bij Callens Vandelanotte kan je terecht voor een compleet aanbod aan assurance-opdrachten zodat je de nodige zekerheid verkrijgt over de betrouwbaarheid van (historische) financiële en niet-financiële informatie. Het gaat hier voornamelijk om mandaten als commissaris en alle andere mogelijke attestatieopdrachten. Ons team van specialisten bezorgt jou voor elke opdracht een schriftelijk controleverslag op maat dat overeenstemt met de referentiekaders van de toegewezen opdracht en de scope van de werkzaamheden. Bijkomend aan deze assurance-opdrachten verlenen wij ook kwalitatief en multidisciplinair advies op maat.

Wettelijke opdrachten

Het Wetboek van Vennootschappen legt controle-opdrachten op bij belangrijke gebeurtenissen. Zo kan je bij ons terecht voor de vereiste rapporten bij herstructureringen, oprichtingen of kapitaalverhogingen door inbreng in natura, quasi-inbrengen, fusies, splitsingen en vereffeningen. Deze worden nauwkeurig door jouw bedrijfsrevisor opgesteld. Daarnaast denken wij met je mee over het ruimere kader van de wettelijke opdracht. Wij beschikken eveneens over de nodige expertise en ervaring inzake de berekening van bedrijfsschade na brand.

Overeengekomen procedures

Als opdrachtgever kan je specifieke werkzaamheden toevertrouwen aan jouw bedrijfsrevisor. De aard, de omvang en de reikwijdte van deze werkzaamheden worden steeds in onderling overleg overeengekomen. Op die manier kunnen wij je een duidelijk rapport van feitelijke bevindingen bezorgen en dat op maat van jouw onderneming. In tegenstelling tot de assurance-opdrachten, rapporteert jouw bedrijfsrevisor steeds de vastgestelde bevindingen zonder daarbij een oordeel of conclusie te vellen.

IT Audit

Iedere organisatie (groot of klein) dient de IT risico’s voldoende te begrijpen en te beheersen. Deze risico’s kunnen betrekking hebben op informatieveiligheid, data privacy, maar evengoed op IT Governance, risk management of projectbeheer. Indien de IT risico’s niet voldoende worden beheerst, kunnen zij een negatieve impact hebben op de winstgevendheid en reputatie van jouw organisatie.

Ons IT audit team kan redelijke zekerheid verschaffen over de efficiëntie, effectiviteit en veiligheid van de informatiesystemen. Wij kunnen jouw IT afdeling of Interne Audit functie ondersteunen door middel van het volledig uitvoeren van auditopdrachten of door middel van ‘insourcing’ van specifieke profielen met de nodige expertise.

Bijkomende erkenningen

Ons kantoor is één van de weinige niet-'big 4' kantoren in België met een erkenning van de Nationale Bank van België om betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld te auditeren. Bijkomend is ons kantoor eveneens een door het FSMA erkend kantoor voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij beleggingsfondsen, verzekeringsfondsen en pensioenfondsen.

Deel deze pagina

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.