/

/

jaarlijkse taks op vzw’s: hoe zit dat weer?

Accountancy & Audit
17 februari 2023

door Tonna Nweke

Jaarlijkse taks op vzw’s: hoe zit dat weer?

Naar jaarlijkse gewoonte moeten de aangiftes patrimoniumtaks vóór 31 maart ingediend worden. In dit artikel frissen we het geheugen even op over deze patrimoniumtaks en belichten we een aantal aandachtspunten.

Jaarlijkse taks op vzw’s: hoe zit dat weer?

Wat is de jaarlijkse taks op vzw’s?

De jaarlijkse taks op vzw’s of patrimoniumtaks is een belasting op de bezittingen van vzw’s.  Deze federale belasting wordt geclassificeerd als een successierecht. Bij natuurlijke personen worden successierechten betaald op het moment van erfenis, meestal als gevolg van een sterfgeval. Bij een vzw zit het dan weer anders in elkaar omdat de vzw een eeuwigdurende bestemming heeft.

Hierdoor kwamen vzw’s niet in aanmerking voor de heffing van de oorspronkelijke successierechten, gezien de bezittingen van een vzw steeds moeten overgaan naar een vzw met een gelijkaardig doel. Bijgevolg kwam de federale overheid met een jaarlijkse taks op vzw’s als compensatie voor de gemiste belastingen. 

Wie wordt er belast?

In principe is elke vzw onderworpen aan de patrimoniumtaks. Een aantal vzw’s zijn echter volledig vrijgesteld door de aard van haar doel.

Wat is de grondslag van de belastingen?

De grondslag van de belastingen wordt omschreven door de wetgever als “de massa der goederen”. De wetgever spreekt hier met andere woorden over de bezittingen van de vzw. Als de massa der goederen gelijk is aan 25.000 euro of deze drempel overschrijdt zullen er belastingen geheven worden. 

Wat omvat de bezittingen van een vzw?

Alle investeringen in roerende of onroerende goederen, stocks, schuldvorderingen, geldbeleggingen, liquiditeiten en andere activa.

Werkingsgelden worden niet opgenomen in de grondslag van de patrimoniumtaks. In de meeste gevallen gaat het om de zichtrekening en kasgelden van een vzw, die doorheen het jaar gebruikt worden om het doel van de vzw te financieren.

De belastbare bezittingen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van lasten, als het gaat om:

  • De nog niet betaalde termijnen van een hypothecaire lening, op voorwaarde dat de hypotheek gevestigd is op goederen van de vzw en voor minstens 50% van de hoofdsom de lening waarborgt.
  • Bedragen verbonden aan bijzondere legatarissen, indien de vzw algemene legataris is van een erfenis.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Er wordt 0,17% geheven op het bedrag groter dan of gelijk aan 25.000 euro aan bezittingen.

Wat zijn de verplichtingen?

Het aangifteformulier moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar ingediend worden bij het registratiekantoor waar de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is. Daarnaast moeten ook de verschuldigde belastingen voor 31 maart van het aanslagjaar betaald worden.  

Vragen over deze patrimoniumtaks? Contacteer dan één van onze experten. We helpen u graag!

Deel dit artikel

Tonna Nweke

Advisor Accountancy tonna.nweke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.