/

/

fiscale optimalisaties

Tax

Fiscale optimalisaties

Als accountants- en auditkantoor dat kan rekenen op diepgaande kennis uit heel wat verschillende domeinen ligt onze focus op een geïntegreerde aanpak. Bepaalde fiscale beslissingen kunnen impact hebben op juridisch of sociaalrechtelijk vlak, en vice versa. We houden steeds rekening met deze gevolgen bij het advies dat we geven én de implementatie van dat advies in je onderneming.

Verbeteren van de balans, daar gaan we voor.

Jaarlijks wijzigt de fiscale wereld en haar regelgeving. We staan voor je klaar om die regelgeving te interpreteren en om te zetten naar concrete stappen. Daarnaast kunnen we je ook volledig ontzorgen op vlak van fiscale formaliteiten, zoals contact met de fiscus en het opstellen van alle nodige documentatie.

Vennootschapsbelasting

We screenen jouw aangifte en/of vennootschap naar fiscale optimalisaties, analyseren jouw fiscale vennootschapsstructuur of adviseren bij specifieke topics zoals:

Personenbelasting

Als ondernemer kan je niet enkel je vennootschapsbelasting optimaliseren. Ook voor jouw personenbelasting staan we jou bij met advies over:

Btw

Btw-advies omvat veel meer dan enkel het hanteren van het correcte btw-tarief. Wat wij voor jou kunnen betekenen? Meer dan je denkt! Zo kunnen wij je helpen bij onder andere:

Registratierechten/belasting

De wetgeving rond registratierechten is continu in beweging. Dit komt onder meer omdat deze bevoegdheid verspreid zit over de drie gewesten. Wij volgen de veranderingen van nabij op zodat we je vanuit de beste positie kunnen assisteren bij gebeurtenissen zoals de aankoop van een onroerend goed, schenkingen, overdracht (familiale) vennootschap ...

Herstructureringen

Wil je jouw groepsstructuur even onder de loep laten nemen? Of is jouw onderneming betrokken bij een fusie, splitsing of overname? Dergelijke processen brengen heel wat fiscale gevolgen met zich mee. Het is een geruststelling als je dan kan rekenen op een betrouwbare partner die met je meedenkt en je wijst op alle verplichtingen en risico's.

Vastgoedfiscaliteit 

Vastgoed kan op verschillende wijzen verworven worden. Onroerend goed kan privé en/of met de vennootschap aangekocht worden. Samen met jou bekijken we de meest geschikte wijze van verwerving van je onroerend goed vanuit diverse invalshoeken onder meer huwelijksvermogensrecht, fiscaal, financieel. 

Innovatie

Innovatie is uitermate belangrijk en een project van langere duur. Op de verschillende fasen met name van opstart, ontwikkeling tot eindfase kunnen wij je fiscaal ondersteunen om te genieten van de fiscale aftrekken (innovatieaftrek, investeringsaftrek, …)  die de wetgeving mogelijk maakt. 

Interessant voor jou