Payroll
08 maart 2024

Denk aan jouw opleidingsplan: deadline 31 maart

door Karen Thys

De Arbeidsdeal (Wet van 3/10/2022 houdende diverse bepalingen) bepaalt dat alle voltijdse werknemers een individueel opleidingsrecht hebben.

  • In ondernemingen met minstens 20 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 individuele opleidingsdagen per jaar vanaf 2024;

  • In ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: gemiddeld 1 dag opleiding per voltijds equivalent per jaar vanaf 2024;

  • In ondernemingen met minder dan 10 werknemers: geen individueel opleidingsrecht;

  • De opleidingsdagen moeten pro rata worden berekend voor deeltijdse werknemers en werknemers die geen volledig jaar in dienst zijn.

Opgelet: sectoraal kunnen bij collectieve arbeidsovereenkomst andere regels gelden.

Om dit individueel opleidingsrecht te realiseren, moet de werkgever met minstens 20 werknemers een opleidingsplan opmaken. Voorlopig zijn werkgevers met minder dan 20 werknemers vrijgesteld van deze verplichting.
 
Dit plan bevat de aangeboden formele en informele opleidingen en de doelgroep van de werknemers. Concrete data en momenten moeten niet worden voorzien. De werkgever kan vrij de vorm van het plan bepalen. Er is geen verplicht model. Vrijblijvend kan u dit blanco-model gebruiken.

De wet voorziet dat het plan een minimumduur van 1 jaar moet hebben, er is geen maximumduur vastgelegd. Een plan kan dus voor een langere duur dan 1 jaar worden opgemaakt doch de inhoud moet elk jaar opnieuw worden vastgesteld.

Wat is het nut van zo’n plan?

Het opleidingsplan heeft de bedoeling om werkgevers op voorhand te laten nadenken welke opleidingen aangeboden kunnen worden in functie van de noden van de werknemers en dit met het oog op het bereiken van de uiteindelijke doelstelling (= iedere werknemer voldoende opleiding aanbieden).

Elke werkgever die verplicht is een opleidingsplan op te maken, zal dus niet meer louter ad hoc kunnen plannen maar op voorhand een denkoefening moeten houden waarvan de concrete krijtlijnen in het opleidingsplan worden voorzien. Je besteedt daarbij bijzondere aandacht aan mensen die behoren tot de risicogroepen en werknemers die ten minste 50 jaar oud zijn.

Welke ondernemingen moeten een opleidingsplan opmaken?

Een opleidingsplan is verplicht als je minstens 20 werknemers tewerkstelt. Om te bepalen of je dit aantal bereikt, moet je rekening houden met het aantal voltijdse equivalenten op basis van de gemiddelde tewerkstelling van de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023. Dit aantal wordt berekend op het niveau van de juridische entiteit en je hoeft enkel rekening te houden met werknemers die aan de RSZ-reglementering zijn onderworpen. Dit betekent dat studenten waarvoor enkel solidariteitsbijdragen worden betaald en flexi’s zijn uitgesloten.

Wat is de procedure voor het opstellen van een opleidingsplan?

De werkgever moet het plan jaarlijks vóór 31 maart opstellen. Hij moet eerst sociaal overleg binnen de onderneming plegen. Daarom legt hij een ontwerp van opleidingsplan aan de ondernemingsraad, of als die er niet is, aan de vakbondsafvaardiging voor, minstens 15 dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp zal bestudeerd worden. De ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging geeft advies over het ontwerp tegen uiterlijk 15 maart. Als er geen ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging is, dan legt de werkgever het plan aan de werknemers voor tegen uiterlijk 15 maart.
 
De werkgever moet het plan gewoon bewaren in de onderneming. De werknemers moeten op eenvoudige vraag toegang krijgen tot het opleidingsplan.

Zijn er sancties?

Momenteel zijn er geen specifieke sancties voor werkgevers die nalaten een opleidingsplan op te maken. Men gaat ervan uit dat het intern sociaal overleg voldoende druk zal uitoefenen op de werkgever.

Federal Learning Account

Om werknemers te helpen bij het beheer van hun individueel opleidingsrecht, heeft de federale overheid de Federal Learning Account (FLA) ontwikkeld. De FLA is een digitale toepassing die werknemers een overzicht zal geven van hun individueel opleidingsrecht. Deze applicatie met bijhorende nieuwe verplichting voor werkgevers om de opleidingen van de werknemers te registreren zou normaal beschikbaar zijn vanaf 1 april 2024 met een overgangstermijn van 6 maanden voor de werkgever om alles in orde te maken voor de bestaande werknemers. Intussen hebben we vernomen dat dit pas vanaf 1 juni 2024 zou zijn. Binnenkort mag je hierover meer informatie verwachten!

Meer informatie

Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust via onderstaand formulier!

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.