Payroll
19 juni 2024

Nieuwe regeling berekening vakantiegeld sinds 1 januari 2024

door Sarah Van den Driessche

In de privésector bouwt een werknemer zijn recht op vakantie op tijdens het voorbije kalenderjaar, dit noemen we het ‘vakantiedienstjaar’. Het aantal betaalde vakantiedagen dat een werknemer in 2024 mag opnemen, hangt dus af van de geleverde prestaties en gelijkgestelde inactiviteitsdagen in 2023.

Veranderen naar een nieuwe werkgever

Indien de werknemer in het voorgaande jaar tewerkgesteld was bij een andere werkgever (in België) kan deze perfect zijn opgebouwde verlofrechten meenemen. Hiervoor dienen wel een aantal zaken geregeld te worden. De werknemer die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, moet aan deze nieuwe werkgever zijn vakantieattest(en) overhandigen. Dit attest heeft de medewerker ontvangen op het moment dat hij uit dienst is getreden bij de vorige werkgever. Op dit vakantieattest staat immers vermeld op hoeveel vakantiedagen de werknemer (nog) recht heeft op basis van zijn prestaties tijdens het vakantiedienstjaar.

Wanneer de werknemer onder het statuut bediende bij de nieuwe werkgever zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, zal hij recht hebben op enkel vakantiegeld (= doorbetaling van zijn loon tijdens de vakantiedagen) en op dubbel vakantiegeld wanneer hij zijn hoofdvakantie opneemt. Aangezien de werknemer dit vakantiegeld echter al van zijn vroegere werkgever ontvangen heeft in de vorm van een vertrekvakantiegeld en er geen dubbele betaling mag plaatsvinden, moet de nieuwewerkgever overgaan tot regularisatie van het vakantiegeld.

Regeling sinds 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 is de wetgeving met betrekking tot de verrekening van het enkel vakantiegeld gewijzigd. De verrekening gebeurt vanaf 2024 in twee stappen in plaats van in één stap. In de eerste stap gebeurt een verrekening van 90% van het ontvangen loon voor het verlof, dit op het moment dat verlof dat werd verworven bij een vorige werkgever wordt opgenomen. De bediende ontvangt met andere woorden op het moment van opname van dit verlof 10% van zijn bruto dagloon voor deze vakantiedag. De tweede stap gebeurt in december of bij uit dienst. In de maand december (of bij uit dienst) gebeurt een definitieve afrekening waarbij wordt gekeken of de aftrek die doorheen het jaar is gebeurd teveel of te weinig was. Indien de aftrek te weinig was dan wordt een bijkomende aftrek uitgevoerd, was de aftrek te groot dan gebeurt een terugbetaling.

Voor de verrekening van het dubbel vertrekvakantiegeld wijzigt er niets, deze verrekening gebeurt nog steeds in één keer in de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Sarah Van den Driessche

Senior Advisor Payroll sarah.vandendriessche@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.