Tax
11 april 2024

De belastingdruk verlagen als eenmanszaak

door Tim Verstraete

Een nadeel van het hebben van een eenmanszaak is dat je te maken krijgt met een hogere belastingdruk in de personenbelasting. Gelukkig zijn er enkele manieren waarop je die druk kunt verminderen.

Meewerkende partner en zelfstandig helper

Als je getrouwd of wettelijk samenwonend bent en je werkt onder de vorm van een eenmanszaak, dan kan je jouw partner een salaris geven voor het werk dat hij of zij binnen je onderneming verricht. Die persoon wordt dan een meewerkende partner genoemd.

Het voordeel van het toekennen van een deel van de nettowinst aan de meewerkende partner, is dat het helpt om de belastingdruk in hogere belastingschijven te verminderen. Een deel van de nettowinst wordt immers weggenomen uit de hoogste belastingschijven en opnieuw belast in lagere schijven bij de meewerkende partner. Bovendien kan op dat deel de belastingvrije som opnieuw worden toegepast, wat voor een extra fiscaal voordeel zorgt.

Als je geen partner hebt, maar wel een extra paar handen in je zaak kan gebruiken, dan kan je een beroep doen op een zelfstandig helper. Dat is iemand die jou als zelfstandige helpt zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Het biedt meer flexibiliteit bij het al dan niet inschakelen van de helper. Daarnaast zijn de kosten qua verloning ook lager in vergelijking met die van een vast personeelslid. De enige kost die je hebt is het loon dat je aan de helper geeft. Je hoeft geen extra sociale lasten en dergelijke te betalen. Vaak is de helper een familielid. De helper moet zichzelf wel als zelfstandige vestigen.

Investeringen

Wanneer je een investering doet in je eenmanszaak, hoef je je voor de afschrijving niet te beperken tot het aantal dagen dat je de investering in je bezit had. Een investering gedaan in december komt zo evenveel in de kosten als een investering die al in januari was gedaan. Dat kan interessant zijn als je aan het einde van het jaar de winst nog wilt drukken. Bovendien kan de afschrijvingsannuïteit nog eens worden verdubbeld, omdat er ook degressief mag worden afgeschreven in de personenbelasting.

Belastingkrediet

Betaal je je investeringen met eigen middelen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een belastingkrediet. Dat krediet wordt toegekend als de aangroei van je eigen middelen in het huidige jaar groter is dan de grootste aangroei in de 3 voorgaande jaren. Het belastingkrediet bedraagt in dat geval 10% van het verschil tussen de eigen middelen in het investeringsjaar en het hoogste bedrag uit één van de 3 voorgaande jaren, met een maximum van 3.750 euro. Het belastingkrediet moet uiteindelijk worden terugbetaald. Voor beginnende zelfstandigen die minder dan 3 jaar actief zijn, geldt dezelfde regeling, maar dan berekend op basis van de aangroei van hun eigen vermogen in het betreffende belastbare tijdperk.

Stopzettingsmeerwaarden

Worden er bij de definitieve stopzetting meerwaarden gerealiseerd op (im)materiële vaste activa, dan kunnen deze belast worden aan 10% in volgende gevallen: wanneer de stopzetting plaatsvindt op de leeftijd van 60 jaar of ouder, bij overlijden of bij gedwongen definitieve stopzetting. Als de stopzetting op een ander moment plaatsvindt, wordt er een belastingtarief van 16,5% toegepast op materiële vaste activa en 33% op immateriële vaste activa (mits aan de vereisten van de ‘4x4 regel’ wordt voldaan).

Als het actief (bv. een onroerend goed) na de stopzetting nog enkele jaren voor privédoeleinden wordt gebruikt voordat het verkocht wordt, zal de gerealiseerde meerwaarde niet langer belast worden. Meerwaarden die tijdens de duur van de eenmanszaak worden behaald op materiële vaste activa die langer dan 5 jaar in bezit zijn, worden ook belast tegen een tarief van 16,5%.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.