Tax
18 juni 2024

Opgelet: nieuwe notificatieverplichting in het kader van de minimumbelasting (Pillar 2)

door Febe Louage en Ana Topircean

Sinds 1 januari 2024 is de minimumbelasting voor multinationale ondernemingen (MNO-groepen) en omvangrijke binnenlandse groepen ingevoerd in België. Dit is de implementatie van de OESO/G20-aanbevelingen en Europese richtlijn 2022/2523 in de Belgische wetgeving (Pillar 2). De minimumbelasting van 15% is van toepassing op groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen met een jaaromzet van ten minste 750 miljoen euro in minstens 2 van de 4 verslagjaren die onmiddellijk voorafgaan aan het geteste verslagjaar.

Identificatienummer

Om aan hun verplichtingen in België te kunnen voldoen (voorafbetalingen, meldingen, belastingaangiften), moeten deze groepen een identificatienummer aanvragen bij de FOD Financiën. Dit identificatienummer wordt toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De FOD Financiën zal instaan voor deze registratie, hiertoe zal de groep bepaalde informatie moeten overmaken via een notificatieformulier op MyMinfin.

Indien de uiteindelijke moederentiteit die instaat voor de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de groep, een buitenlandse entiteit is, zal er ook een ondernemingsnummer worden toegekend aan deze entiteit.

Notificatieformulier

In het formulier moet onder andere informatie met betrekking tot de geconsolideerde financiële verslaggeving en de eigendomsstructuur van de groep, worden meegedeeld.

Het notificatieformulier en een vrije vertaling naar het Engels, kunnen worden gedownload via onderstaande link:

Welke entiteit moet het notificatieformulier indienen?

De notificatie moet gebeuren door de in België gevestigde uiteindelijke moederentiteit. Indien er meerdere uiteindelijke moederentiteiten in België zijn gevestigd, zal één van hen door de overige in België gevestigde uiteindelijke moederentiteiten als lasthebber worden aangeduid, via het daartoe bestemde formulier voor lastgeving.

Indien er geen uiteindelijke moederentiteiten in België zijn gevestigd, zal de in België gevestigde groepsentiteit de notificatie moeten uitvoeren. Indien er meerdere Belgische groepsentiteiten zijn, zal er opnieuw een lashebber worden aangeduid.

Deadline

De notificatie moet gebeuren binnen 30 dagen na aanvang van het eerste verslagjaar van de groep waarop de minimumbelasting van toepassing is. Voor groepen die al gestart zijn, geldt een deadline van 13 juli 2024. Deze deadline is erg krap, aangezien er naast de voorbereiding van het formulier ook vaak een lasthebber moet worden aangeduid en een BIS-nummer moet worden aangevraagd.

Update

Op 02/07/2023 heeft de FOD Financiën aangekondigd dat er voor groepen die in 2024 geen voorafbetalingen voor de binnenlandse bijheffing of de IIR (Income Inclusion Rule) bijheffing uitvoeren, een administratieve tolerantie wordt voorzien. Die groepen mogen hun notificatie voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) uitvoeren tot en met 16 september 2024.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Ana Topircean

Advisor International ana.topircean@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.