Payroll
22 maart 2024

Nieuwe wetgeving: ziek tijdens verlof

door Karen Thys

Sinds 1 januari 2024 kunnen de vakantiedagen waarop je werknemer ziek valt, worden omgezet naar ziektedagen. Hierbij kan de werknemer de vakantiedagen, die samenvallen met de ziekteperiode, op een later tijdstip terug opnemen.

Voorbeeld

De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon als hij ziek is en kan de vakantiedagen op een later moment (uiterlijk binnen 24 maanden na het vakantiejaar) opnemen.

Voorbeeld: Werknemer X geniet vakantie van 8 juli tot 21 juli 2024. Werknemer X wordt ziek op 10 juli en de ziekteperiode loopt tot 16 juli. Tijdens de ziekteperiode waren 5 vakantiedagen gepland. Deze dagen zullen omgezet worden naar ziektedagen. Als gevolg kan werknemer X deze 5 vakantiedagen op een later tijdstip opnemen. Deze ziekteperiode heeft niet tot gevolg dat de voorziene vakantieperiode verlengd wordt. Werknemer X wordt op maandag 22 juli terug op het werk verwacht.

Specificaties

Uiteraard moet de werknemer jou inlichten over de ziekte. De bestaande verplichtingen gelden ook hier (bv. doktersattest). De werknemer moet jou dus onmiddellijk inlichten van de arbeidsongeschiktheid. Hetzelfde voor de verplichting voor het doorgeven van de verblijfplaats, mocht de zieke werknemer vertoeven op een andere plaats dan het adres gekend bij de werkgever.

Vanaf het vakantiejaar 2024 zijn er dus veranderingen. Een werknemer mag zijn vakantiedagen opnemen tot 24 maanden na dit vakantiejaar, als hij in het vakantiejaar zijn vakantie niet kan opnemen omwille van:

  • arbeidsongeval of beroepsziekte

  • ongeval of ziekte van gemeen recht

  • moederschaps- of vaderschapsverlof

  • profylactisch verlof

  • adoptieverlof

  • pleegzorgverlof

  • pleegouderverlof

De betaling van deze dagen gebeurt in één keer op 31 december van het vakantiejaar waarin de werknemer deze dagen niet kon opnemen.

Bijlage aan arbeidsreglement

De nieuwe formaliteiten die werknemers moeten naleven wanneer ziekte of een ongeval zich voordoet tijdens een vakantieperiode, moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement. We hebben een bijlage aan het arbeidsreglement ter beschikking. Ontvang je graag een exemplaar, aarzel dan niet om dit op te vragen bij ons.

Voor deze bijlage hoeft de klassieke procedure van inzage met de werknemers niet te respecteren.

Je moet wel:

  • aan elke werknemer een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement bezorgen (met ontvangstbewijs);

  • en binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding ervan, deze wijziging meedelen aan de inspectiediensten.

Mogelijks is dit een goed moment om het volledige arbeidsreglement onder de loep te nemen. Als werkgever ben je verantwoordelijk om je arbeidsreglement up-to-date te houden aan de huidige sociale wetgeving. Wens je hier graag actie in te ondernemen? Neem vrijblijvend contact met ons op en dan helpen we je graag verder.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.