Kies uw taal:
Nieuws 14 januari 2019 Door Biene Ongenaert

Het belang van een goed transfer pricing beleid bij de inwerkingtreding van de Belgische CFC-wetgeving

Het belang van een goed transfer pricing beleid bij de inwerkingtreding van de Belgische CFC-wetgeving

De CFC-wetgeving

Voorbeeld (uit de memorie van toelichting): een Belgische vennootschap verplaatst de intellectuele rechten van een door haar ontwikkeld computerprogramma naar een dochtervennootschap in Hongarije. Dit computerprogramma wordt echter nog regelmatig bijgewerkt door werknemers van de Belgische vennootschap. Het is duidelijk dat in deze situatie de relevante sleutelfuncties zich in België bevinden. Op basis van de CFC-regels kan de winst die de Hongaarse vennootschap behaald heeft ingevolge de verkoop of verhuur van licenties voor het gebruik van dit programma, in België belast worden

1. Multinationale groep

2. Land met een laag belastingtarief

Bijvoorbeeld: een buitenlandse dochtervennootschap heeft in 2018 een belastbare basis van 100 EUR in een land met een belastingtarief van 15%. De verschuldigde buitenlandse belastingen bedraagt dus 15 EUR. Op het eerste zicht lijkt hier geen sprake te zijn van een ‘laag belastingtarief’ want 15% is meer dan de helft van het Belgisch vennootschapsbelastingtarief (29% vanaf 2018).
Doch wanneer we de belastbare basis van de buitenlandse vennootschap volgens de Belgische wetgeving zouden gaan bepalen, dan bedraagt de belastbare basis 200 EUR. In dat geval, is de dochteronderneming toch gelegen in een land met een laag belastingtarief. Het effectief buitenlands belastingtarief, rekening houdend met de Belgische belastbare basis, bedraagt immers slechts 7,5% (15 EUR is gelijk aan 7,5% van de Belgische belastbare basis van 200 EUR)

3. Controle

4. Winsten verbonden aan Belgische sleutelfuncties

Het belang van een goed transfer pricing beleid

Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Biene Ongenaert
Biene Ongenaert