/

/

hybride werken en uw arbeidsongevallenverzekering

HR Oplossingen
06 oktober 2022

door Carl Vanhoutte

Hybride werken en uw arbeidsongevallenverzekering

In sommige bedrijven bestaat er reeds lang een cultuur waarin de mogelijkheid van telewerk aan de medewerkers wordt aangeboden.  Door de coronapandemie, waarbij telewerk tijdelijk zelfs verplicht werd, is telewerk in een stroomversnelling gekomen.  Dit hybride werken, waarbij een werknemer deeltijds van thuis uit kan werken, blijkt de toekomst te zijn. Maar wat als je werknemer tijdens het thuiswerken van de trap valt, naast zijn stoel schuift of zich verbrandt aan heet water om een kopje thee te maken tijdens zijn pauze?

Hybride werken en uw arbeidsongevallenverzekering

Wat is een arbeidsongeval precies?

Arbeidsongevallenverzekeraars hebben zich moeten aanpassen aan de veranderende realiteit van het hybride werken.  Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken moet het wel gaan om een ongeval met letsel dat gebeurde tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en moet er een arbeidsrelatie zijn die onder toepassing van de arbeidsongevallenwet valt.

De wet zegt hierover het volgende: Als je medewerker van de trap valt tijdens het thuiswerk terwijl hij naar een andere verdieping gaat om een document van de printer te halen dat hij in het kader van zijn opdracht heeft afgedrukt, dan gaat het om een arbeidsongeval.  Indien diezelfde werknemer van de trap valt omdat de postbode aanbelt die met een privépakket voor de deur staat, dan is er geen sprake van een arbeidsongeval.

Een ongeval tijdens de verplaatsing van en naar het werk wordt eveneens gekwalificeerd als een arbeidsongeval en valt daardoor ook onder de arbeidsongevallenverzekering.  In het geval van telewerk gaat dit dan om de verplaatsing van en naar de opvang of school van de kinderen en de plaats waar de werknemer maaltijden koopt of eet.

Afspraken maken

Om de bewijslast te vereenvoudigen is het van belang dat er schriftelijke afspraken gemaakt worden met de medewerker omtrent telewerk.  Het is dan ook zinvol om de werktijden en -plaats mbt het telewerk te vermelden in de communicatie met je medewerker.  

De meeste verzekeraars voorzien ondertussen in een automatische dekking voor telewerk, maar ook in dekkingsuitbreidingen voor opdrachten in het buitenland, voor seminaries en congressen en voor ontspanning en culturele evenementen georganiseerd door de werkgever.  

Wil je zeker zijn dat ook uw verzekering aangepast is aan uw huidige noden? Neem dan even contact op met uw verzekeringstussenpersoon.