Kies uw taal:
Nieuws 4 september 2018 Door Mathieu Roelens en Julie Vantomme

België vraagt identificatie in UBO-register tegen 30/09/2019

België vraagt identificatie in UBO-register tegen 31/03/2019

Welke entiteiten komen in het register?

  • +Vennootschappen
  • +(Internationale) vzw’s en stichtingen 
  • +Trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten

Wie zijn de UBO(-vennootschappen)?

  • +Natuurlijke personen die een ‘toereikend percentage van de stemrechten houden’, waarbij het (on)rechtstreeks in handen hebben van meer dan 25 procent van de stemrechten geldt als een indicatie van een toereikend percentage. Bij een onrechtstreekse band moeten ook de tussenstappen geïdentificeerd worden. 
  • +Natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, zoals via stemafspraken, al dan niet opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
  • +Natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien er via de twee bovenstaande methodes geen UBO aan te duiden blijkt.

Timing

Toegang tot het register

  • +De bevoegde autoriteiten, zoals belastingautoriteiten
  • +Onderworpen entiteiten in het kader van het hen opgelegde cliëntenonderzoek (voor entiteiten die onder het preventief luik van de Witwaswet vallen)
  • +Elke burger (bij opzoekingen van verenigingen en trusts (categorie 2 en 3) moet een legitiem belang aangetoond worden)

Zijn er sancties?

In afwachting van het platform

Update

Praktisch

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens
Julie Vantomme
Julie Vantomme

Recente nieuwsberichten

Verrekening FBB op Franse dividenden: einde van de dubbele roerende voorheffing
Nieuws 23 juni 2021
Beleggers die Franse aandelen bezitten hielden slechts een fractie over van de dividenden die daaruit voortvloeiden, omdat ze zowel in Frankrijk (12,8%) als in België (30%) werden belast. Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling moet België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toekennen. lees meer ...
Bye bye kaasroute: wat zijn de alternatieven?
Nieuws 22 juni 2021
Sinds 15 december 2020 is het niet langer mogelijk om roerende goederen, zoals aandelen op naam, belastingvrij te schenken via een buitenlandse notaris. De kaasroute en het bijhorende fiscale voordeel zijn daarmee verdwenen. Omdat schenkingen vandaag altijd via een Belgische notaris moeten gebeuren, moet er namelijk ook schenkbelasting worden betaald. Welke alternatieven bestaan er voor de kaasroute? Wij zochten het voor u uit. lees meer ...
One Stop Shop vanaf 1 juli 2021: geen buitenlandse btw-registratie meer?
Nieuws 9 april 2021
Vanaf 1 juli 2021 treedt de One Stop Shop (OSS) in werking. Deze module bouwt verder op de bestaande Mini One Stop Shop (MOSS) die reeds sinds 2019 van kracht is. De OSS kan in de eerste plaats gebruikt worden om de buitenlandse btw op uw afstandsverkopen af te dragen, maar is ook van toepassing voor sommige dienstverrichtingen aan particulieren waarvoor btw verschuldigd is in het buitenland. lees meer ...