Kies uw taal:
Nieuws 4 september 2018 Door Mathieu Roelens en Julie Vantomme

België vraagt identificatie in UBO-register tegen 30/09/2019

België vraagt identificatie in UBO-register tegen 31/03/2019

Welke entiteiten komen in het register?

  • +Vennootschappen
  • +(Internationale) vzw’s en stichtingen 
  • +Trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten

Wie zijn de UBO(-vennootschappen)?

  • +Natuurlijke personen die een ‘toereikend percentage van de stemrechten houden’, waarbij het (on)rechtstreeks in handen hebben van meer dan 25 procent van de stemrechten geldt als een indicatie van een toereikend percentage. Bij een onrechtstreekse band moeten ook de tussenstappen geïdentificeerd worden. 
  • +Natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, zoals via stemafspraken, al dan niet opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
  • +Natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien er via de twee bovenstaande methodes geen UBO aan te duiden blijkt.

Timing

Toegang tot het register

  • +De bevoegde autoriteiten, zoals belastingautoriteiten
  • +Onderworpen entiteiten in het kader van het hen opgelegde cliëntenonderzoek (voor entiteiten die onder het preventief luik van de Witwaswet vallen)
  • +Elke burger (bij opzoekingen van verenigingen en trusts (categorie 2 en 3) moet een legitiem belang aangetoond worden)

Zijn er sancties?

In afwachting van het platform

Update

Praktisch

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Mathieu Roelens
Mathieu Roelens
Julie Vantomme
Julie Vantomme