Internationale tewerkstelling

Internationale tewerkstelling of global mobility stelt bedrijven in staat om werknemers naar het buitenland uit te zenden. En dat doen ze ook steeds meer. Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgt de vraag naar kwalitatieve buitenlandse arbeidskrachten bij Belgische ondernemingen. Langs de andere kant zijn er ook heel wat ondernemingen die met eigen (Belgische) werknemers diensten of producten willen aanbieden in het buitenland.

De uitdagingen van global mobility? Die pakken we samen aan.

Lang leve internationalisering! Global mobility houdt echter ook in dat de betrokken ondernemingen, zelfstandigen en werknemers geconfronteerd worden met een nieuwe regelgeving, die bovendien continu in verandering is. Onze dienstverlening gaat verder dan enkel een adviserende rol. Je kan op ons rekenen voor het opstellen van je arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheidsdocumenten, aanmeldingen …

Als multidisciplinair team kunnen we je bovendien ondersteunen bij alle aspecten van je internationaal avontuur. Zaken als fiscaliteit, vennootschapsrecht en payroll hebben geen geheimen voor ons, zowel in binnen- én buitenland. Dit is mede te danken aan onze samenwerking met onze buitenlandse partners van de Leading Edge Alliance (LEA). Om jouw internationale start vlot te laten verlopen, helpen we jou onder andere bij:

  • detacheringen naar binnen-en buitenland;

  • de opmaak van arbeidscontracten en verplichte sociale documenten;

  • bijstand werk- en verblijfsvergunningen;

  • analyse van het sociaal zekerheidsstelsel;

  • de verwerking van jouw internationale payroll;

  • het indienen van jouw sociale en fiscale aangiften;

  • de juridische en fiscale omkadering bij expats en impats;

  • opbouw pensioenen bij grensoverschrijdende tewerkstellingen;

  • jouw meldings- en registratieverplichtingen in het binnen- en buitenland.

Interessant voor jou