Kies uw taal:
Nieuws 22 mei 2018 Door Hannelore Durieu en Julie Vantomme

Belangrijke gevolgen van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting

Belangrijke gevolgen van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting

Tariefverlaging

Minimumbezoldiging

Fiscale consolidatie 

 • +Groepsvennootschappen moeten gedurende vijf opeenvolgende belastbare tijdperken voor ten minste 90 procent verbonden zijn.
 • +Het belastbaar tijdperk moet op dezelfde dag aanvangen én afsluiten.

Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) maatregelen

Exit-heffing

Controlled Foreign Companies (CFC)

 • +De Belgische vennootschap bezit ten minste 50 procent van de aandelen van de buitenlandse vennootschap;
 • +De buitenlandse vennootschap is in haar land van vestiging ofwel niet onderworpen aan een inkomstenbelasting, ofwel onderworpen aan een inkomstenbelasting die minder bedraagt dan de helft van de belasting die in België zou verschuldigd geweest zijn.

Aftrekbaarheid groepsinteresten

Vaste inrichting

Diverse maatregelen

Minimumwinstbelasting

 • +De  korf met beperkingen bevat:
 • +De notionele interestaftrek;
 • +De overgedragen DBI;
 • +De overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten;
 • +De overgedragen vorige verliezen;
 • +En de overgedragen NIA (onbeperkt en beperkt overdraagbare).

Meerwaarden op aandelen

 • +Participatie van minstens 10 procent; of
 • +Aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 euro

Meerwaardebelasting voor grote vennootschappen

DBI-aftrek

Notionele intrestaftrek

Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Julie Vantomme
Julie Vantomme