International
10 augustus 2023

Dit moet je weten over je buitenlandse vaste inrichting

door Febe Louage en Nico Demeyere

Heb je als vennootschap werknemers die in het buitenland werken? Of ben je van plan om binnenkort werknemers tewerk te stellen buiten België? Dan is het goed mogelijk dat er samen met hun aanwezigheid een ‘buitenlandse vaste inrichting’ ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je in het buitenland een kantoor hebt, werken uitvoert op een bouwwerf of wanneer jouw verkopers in het buitenland contracten kunnen onderhandelen. Maar wat betekent dat nu precies voor je vennootschap? Een overzicht.

Winsttoewijzing aan een vaste inrichting

Beschikt jouw vennootschap effectief over een buitenlandse vaste inrichting, dan wordt er aan die vaste inrichting ook een marktconforme winst toegewezen. Om de winstverdeling tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting te regelen, volgt ons land de AOA, of Authorised OECD Approach, van de OESO. Volgens die aanpak moet er aan de vaste inrichting altijd een marktconforme winst worden toegekend. Die komt overeen met de winst die behaald zou worden mocht de vaste inrichting als een afzonderlijke en onafhankelijke onderneming optreden met dezelfde of gelijkaardige functies, onder dezelfde of gelijkaardige omstandigheden. De AOA kent twee stappen:

  • De eerste stap omvat een grondige functionele en feitenanalyse om te bepalen wie de economische eigendom heeft van de activa en wie bepaalde risico’s op zich neemt. Daarnaast worden ook de verrichtingen tussen de vaste inrichting en het hoofdhuis, ook wel ‘dealings’ genoemd, duidelijk geïdentificeerd.

  • In de tweede stap wordt er op basis van de verrekenprijsregels een marktconforme prijs voor de ‘dealings’ bepaald.

Om te vermijden dat je dubbele belastingen moet betalen, is een goed onderbouwde winstallocatie dus essentieel.

Transferpricingdocumentatie

Bij het ontstaan van een buitenlandse inrichting kan je onderneming plots een multinationale groep worden. In dat geval gelden er mogelijk ook documentatieverplichtingen, in België of in het buitenland. Die verplichtingen gelden van zodra jouw onderneming een van onderstaande criteria overschrijdt op het niveau van de individuele groepsentiteit:

  • Een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten

  • Een balanstotaal van 1 miljard euro

  • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten.

Is dat het geval, dan moet je in België als multinationale groep een master file en een local file opmaken. Omdat de verplichtingen en drempels per land verschillen, onderzoek je het best ook in het land waar de vaste inrichting gevestigd is welke formaliteiten daar gelden.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Febe Louage

Senior Advisor International febe.louage@vdl.be

Nico Demeyere

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.