Vandelanotte France
07 juni 2024

Aangifteverplichting voor eigenaars van Frans onroerend goed

door Matthieu Van Gucht en Mégane Mullebrouck

Voor eigenaars van Frans vastgoed bestemd voor residentieel gebruik, geldt sinds 2023 een aangifteverplichting. Alle eigenaars moeten de hoedanigheid van hun onroerende goederen aangeven. De aangifte moet vóór 01/07/2024 worden ingediend in volgende gevallen: indien de aangifte niet werd ingediend in 2023 of indien de hoedanigheid van het onroerend goed is gewijzigd.

Aan de hand van deze aangifte wil de Franse administratie bepalen welke eigenaars onderworpen zijn aan de taxe d’habitation (= tweede verblijfplaats, huurwoningen) en welke onderworpen zijn aan de taxe sur les logements vacants (= leegstandsheffing).

Wie moet een aangifte indienen?

Deze aangifteplicht geldt voor alle eigenaars, zowel natuurlijke personen als vennootschappen, van Frans vastgoed bestemd voor residentieel gebruik.

  • Onverdeelde eigenaars

  • Vruchtgebruikers

  • Sociétés civiles immobilières (SCI)

Ook niet-inwoners die Frans vastgoed bezitten, moeten een aangifte indienen.

In geval van niet-aangifte, vergissing, weglating of onvolledige aangifte kan een boete van 150 euro per pand worden opgelegd, met de bijkomende verplichting om de aangifteplicht te regulariseren.

Hoe moet de aangifte worden ingediend?

Deze aangifte moet vóór 1 juli 2024 online worden ingediend, via uw persoonlijke of professionele account op de officiële website van de Franse belastingdienst (via 'Gérer mes biens immobiliers').

Vervolgens moet er enkel een nieuwe aangifte worden ingediend, indien de situatie wijzigt.

Welke informatie moet worden aangegeven?

Iedere eigenaar van een hoofdverblijfplaats, een tweede verblijf, een huurpand of een leegstaand pand moet voor elk van de ruimten aangeven in welke hoedanigheid deze worden bewoond. Indien de ruimten niet worden bewoond door de eigenaar zelf, moet de identiteit van de bewoners en de periode van bewoning vanaf 1 januari 2024, worden aangegeven. 

Meer bepaald moet onderstaande informatie worden meegedeeld:

  • Hoe het pand wordt bewoond (persoonlijk, door derden);

  • De aard van de bewoning (hoofdverblijfplaats, tweede verblijfplaats, verhuurd pand, gratis bewoond pand, leegstaand pand);

  • De identiteit van de bewoners (natuurlijke personen: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats; vennootschappen: naam, SIREN);

  • De periode van bewoning (of leegstand) van de lokalen (begin, einde van de bewoningsperiode);

  • De maandelijkse huur exclusief kosten (optioneel).

Ingeval van seizoenverhuur moet bijkomend worden meegegeven wanneer de seizoenverhuurperiode aanvangt, hoe het onroerend goed wordt uitgebaat (zelf of via een beheerder), het SIREN-nummer van uitbater/beheerder en de eventuele kwalificatie als meublé de tourisme.

Vragen? Contacteer vrijblijvend onze experten via onderstaand formulier.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Matthieu Van Gucht

Team Manager Accountancy matthieu.vangucht@vandelanotte.fr

Mégane Mullebrouck

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.