International
12 december 2023

Diensten verrichten in Luxemburg: aandachtspunten voor 2024

door Lieven Goossens en Elise Thijs

Aan het wettelijk mogen uitvoeren van tijdelijke projecten in Luxemburg gaat een complexe procedure met strikte formaliteiten vooraf, zoals een voorafgaande notificatie, controle of er een btw-nummer nodig is, een detacheringsmelding, aanvraag van de sociale badges en A1-attesten, en het bijhouden van documentatie gedurende de uitvoering van de diensten. Er werd recent ook nieuwe wetgeving geïntroduceerd in Luxemburg betreffende de vereiste bij te houden documenten, waardoor de aanmeldingen in 2024 anders lopen dan voorheen.

In een eerder artikel hebben wij alle formaliteiten besproken. In dit artikel zal er specifiek bekeken worden wat je zeker niet mag vergeten wanneer je werkzaamheden zal uitoefenen in Luxemburg in 2024.

Verplichtingen bij detachering

Detachering betekent dat werknemers tijdelijk naar een ander land worden gestuurd door hun werkgever om daar te werken. Tijdens deze werken blijft de werknemer vaak onderworpen aan de sociale zekerheid van het land van oorsprong, zoals bevestigd door het A1-attest. Dit komt met andere woorden voor wanneer een Belgische onderneming tijdelijk diensten gaat verrichten met eigen personeel in Luxemburg.

Voordat de diensten kunnen beginnen, zijn er enkele administratieve stappen vereist. Aan de ene kant moet je voorafgaand aan de werken de ITM (Inspection du Travail et des Mines) op de hoogte brengen en een sociale badge genereren. Aan de andere kant is het ook nodig om tijdens de werken verschillende documenten bij te houden.

Voorafgaand aan de werken

Voordat de werkzaamheden in Luxemburg van start kunnen gaan, moeten verschillende stappen worden genomen. Ten eerste moet de ITM op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden via een detacheringsmelding, ingediend op een elektronisch platform. Deze melding moet onder andere de gegevens van de werkgever, de details van de referentiepersoon, etc. bevatten, maar nieuw is dat er ook een domicilieadres van de werknemer doorgegeven moeten worden, evenals dat het niet langer verplicht is om een medisch getuigschrift en bewijs van de beroepsbekwaamheid toe te voegen bij de aanmelding.

Daarnaast moet er voorafgaand aan de werken een sociale badge gegenereerd worden voor de werknemers die in Luxemburg zullen werken. Deze badge wordt gegenereerd via het elektronisch platform en vereist de gegevens van de werknemer, de arbeidsovereenkomst en het A1-attest.

Tijdens de werken

Gedurende de detachering moeten werknemers te allen tijde hun sociale badge bij zich hebben wanneer ze in Luxemburg aan het werk zijn. Deze badge is noodzakelijk omdat de ITM hiermee kan controleren of de werknemer voldoet aan alle documentatievereisten.

Maandelijks moeten er ook enkele documenten worden ingediend, zoals loonfiches en uurroosters. Deze indiening dient als controle voor de ITM om te verifiëren of de Luxemburgse arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd. Niet-naleving van deze regels kan resulteren in aanzienlijke boetes.

Wil je zonder zorgen werkzaamheden in Luxemburg uitvoeren? Wij nemen deze verantwoordelijkheid graag van je over. Neem contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be en wij zorgen ervoor dat jouw detachering naar Luxemburg soepel verloopt.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.