/

/

5 belangrijke tips voor wie zaken wil doen in luxemburg

Tax & Legal
18 november 2021

door Lieven Goossens en Hannelore Durieu

5 belangrijke tips voor wie zaken wil doen in Luxemburg

Wil u met uw bedrijf binnenkort zakendoen in Luxemburg? Dan moet u, vooraleer u aan de slag gaat, een aantal belangrijke punten in orde brengen. Buitenlandse bedrijven die de Luxemburgse arbeidsmarkt tijdelijk willen betreden, krijgen van het land namelijk een aantal verplichtingen opgelegd. Wie de verplichtingen negeert, kan een financiële sanctie worden opgelegd. Maar waarmee moet u nu precies rekening houden?

5 belangrijke tips voor wie zaken wil doen in Luxemburg

Dien een voorafgaandelijke notificatie in

Buitenlandse bedrijven die tijdelijk diensten willen verrichten op Luxemburgs grondgebied, moeten een voorafgaandelijke notificatie indienen bij de Direction générale des classes moyennes. De voorafgaandelijke notificatieplicht geldt zowel voor wie er diensten gaat verrichten als voor wie personeel uitzendt naar Luxemburg. Dat wil zeggen dat ook onderaannemers moeten voldoen aan deze verplichting. Om aan de notificatieplicht te voldoen, moet u een EU-ervaringscertificaat opvragen en een storting van zegelgeld doen van 24 euro (bedrag anno 2021).

Ga na of een Luxemburgs btw-nummer noodzakelijk is

Wanneer u werken in onroerende staat uitvoert of bepaalde diensten verricht in Luxemburg, dan bent u als buitenlandse onderneming verplicht om Luxemburgse btw aan te rekenen op de factuur naar uw klant. In deze situatie is het immers niet mogelijk om de fiscale verleggingsregels toe te passen. Vraag dus vooraleer u de werken aanvat een Luxemburgs btw-nummer aan. Hou er ook rekening mee dat u een btw-aangifte in Luxemburg zal moeten indienen. 

5 belangrijke tips voor wie zaken wil doen in Luxemburg

Vraag vooraf een formulier A1 aan

Met een formulier A1 bewijst u dat u sociale zekerheid afdraagt in België gedurende uw tijdelijke werkzaamheden in Luxemburg. Elke persoon die tijdelijke werkzaamheden uitoefent in Luxemburg moet het document verplicht op zak hebben. Vraag daarom op voorhand een formulier A1 aan dat de periode dekt van uw werkzaamheden in Luxemburg, zowel voor uzelf als voor de medewerkers die met u mee afreizen.

Vraag een sociale badge aan voor al uw werknemers

Naast het formulier A1, moeten medewerkers tijdens de tijdelijke werkzaamheden in Luxemburg ook een sociale badge op zak hebben. Het is dus belangrijk om deze badge op tijd aan te vragen. De sociale badge is een professionele identiteitskaart waardoor de inspectie kan nagaan of uw medewerkers in orde zijn met alle arbeidsrechtelijke verplichtingen in Luxemburg, zoals medische geschiktheid, voldoende bekwaamheden, minimumloon en arbeidsduur.

Let op voor een vaste inrichting

Wanneer u bouw- of constructiewerkzaamheden uitvoert die langer dan zes maanden duren, beschikt u volgens het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag in Luxemburg over een vaste inrichting. De aanwezigheid van een vaste inrichting heeft als gevolg dat het deel van de winst die verbonden is met de bouwwerf in Luxemburg, in Luxemburg belastbaar zal zijn. In België zullen deze winsten vrijgesteld kunnen worden. Uw onderneming moet hiervoor een fiscale aangifte in Luxemburg indienen.

Wat bij sociale inspectie?

Sociale inspecties in Luxemburg bij buitenlandse dienstverrichters komen steeds vaker voor. Bij een inspectie wordt nagegaan of u alle bovenstaande verplichtingen bent nagekomen. Indien dit niet het geval is, wordt een administratieve geldboete opgelegd. Het (aanvangs-)bedrag van deze boete varieert tussen 750 en 3.000 euro afhankelijk van het aantal inbreuken die werden vastgesteld. Wie niet akkoord gaat met de boete, kan deze aanvechten. Laat u in dat geval steeds bijstaan door een juridisch adviseur.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Manager International lieven.goossens@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.