/

/

belgen kunnen teveel betaalde sociale belastingen op franse onroerende inkomsten terugvorderen

Legal
27 augustus 2019

door Hannelore Durieu en Febe Louage

Belgen kunnen teveel betaalde sociale belastingen op Franse onroerende inkomsten terugvorderen

Goed nieuws voor Belgen die Frans vastgoed verhuren of recent hebben verkocht. Recente uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof hebben namelijk geoordeeld dat Frankrijk geen sociale belastingen mocht inhouden op Franse onroerende inkomsten die werden verkregen door Belgen. Die sociale belastingen zouden nu teruggevorderd kunnen worden.

Belgen kunnen teveel betaalde sociale belastingen op Franse onroerende inkomsten terugvorderen

Hoe zat dat ook alweer?

Op Franse huurinkomsten en onroerende meerwaarden zijn naast gewone belastingen ook sociale belastingen verschuldigd. De sociale belasting bestaat uit verschillende deelbelastingen en bedraagt in totaal 17,2%.

De Franse sociale belastingen lagen in het verleden echter al meermaals onder vuur. Personen die in de Europese Unie wonen of werken kunnen namelijk slechts aan de wetgeving van één lidstaat onderworpen zijn (cfr. Europese verordening 883/2004 ). Personen die onder de verordening vallen, moeten bijgevolg slechts in één lidstaat sociale zekerheidsbijdragen betalen.

In een recent artikel informeerden wij u al dat de Cour administrative d’appel in Nancy in 2018 oordeelde dat het grootste deel van deze sociale belasting niet verschuldigd was door personen die al aan de sociale zekerheid van een andere lidstaat waren onderworpen. De Franse Administratie ging echter in beroep tegen deze uitspraak, waardoor de zaak moest voorkomen voor de Franse Raad van State.

Daarnaast stelde het Hof van Nancy ook een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie. Het Hof van Nancy wilde namelijk weten of ook het overige deel van de sociale belasting wordt beoogd door de Europese verordening.

Zowel de Raad van State als het Europees Hof deden recent een uitspraak en dit in het voordeel van de belastingplichtige. Concreet betekent dit dat personen die op basis van verordening 883/2004 niet aan de Franse sociale zekerheid zijn onderworpen (wat het geval is voor Belgen die hun beroepswerkzaamheid niet in Frankrijk uitoefenen), de te veel betaalde sociale belastingen kunnen terugvorderen.

Actie ondernemen?

Rekening houdende met de verjaringstermijnen, kunnen personen die hun onroerend goed verhuren, de bijdragen die werden betaald in 2016 en 2017, terugvorderen. Ook wie Frans vastgoed verkocht in de loop van 2017 en 2018 en hierop een meerwaarde realiseerde, kan de betaalde sociale belastingen terugvorderen.

Prélèvement de solidarité

In 2019 werd de Franse sociale belasting hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming werden verschillende deelbelastingen afgeschaft. Belastingplichtigen die op basis van de Europese verordening niet aan de Franse sociale zekerheid onderworpen zijn, zijn vrijgesteld van CSG en CRDS. Bijgevolg zijn ze op vandaag uitsluitend onderworpen aan de prélèvement de solidarité die steeg van 2% naar 7,5%. Aangezien de prélèvement de solidarité niet langer wordt aangewend voor doeleinden die onder de Europese verordening vallen, blijft deze effectief verschuldigd op huurinkomsten vanaf 2018 en op meerwaarden vanaf 2019.

Heeft u in het verleden huurinkomsten of meerwaarden ontvangen vanuit Frankrijk en hebt u daarop sociale belastingen betaald? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze specialisten via contact@vdl.be. Zij helpen u graag bij het op tijd aanvragen van de terugvordering.