/

/

gevolgen van thuiswerk voor werknemers in een internationale situatie

Legal
23 maart 2020

door Hannelore Durieu en Dries Torreele

Gevolgen van thuiswerk voor werknemers in een internationale situatie

Als gevolg van het coronavirus, werken heel wat werknemers van thuis uit. Voor werknemers die grensoverschrijdend werken, kan dit echter vergaande gevolgen hebben op vlak van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Om deze gevolgen tegen te gaan, heeft de Belgische administratie enkele toleranties ingevoerd.

Thuiswerk door corona? Gevolgen voor werknemers in een internationale situatie

Sociale zekerheidsbijdragen

Om een uniforme werking op vlak van sociale zekerheid te kunnen garanderen, legden de Europese Unie, de EER en Zwitserland een aantal spelregels vast. Wie onder Verordening 883/2004 valt, kan slechts aan de wetgeving van één lidstaat onderworpen zijn en moet bijgevolg maar in één lidstaat sociale bijdragen betalen.

Wanneer een Belgische werknemer substantieel, dat wil zeggen meer dan 25 procent van de arbeidstijd en/of loon, in de woonstaat werkt, blijft de Belgische sociale zekerheid van toepassing. Gezien de verplichting tot thuiswerk, is het goed mogelijk dat een werknemer hierdoor meer dan 25 procent van de arbeidstijd in België werkt. In dit geval zouden dus Belgische sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het wereldwijd inkomen.

Om dit tegen te gaan, heeft de Belgische administratie beslist dat deze dagen bij wijze van uitzondering niet in rekening moeten worden gebracht voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Deze maatregel geldt vanaf 13 maart 2020. Bovendien moet er geen A1-attest worden aangevraagd wanneer het gewijzigde arbeidspatroon het gevolg is van de huidige coronacrisis.

Belastingen

Franse grensarbeiders 

In normale omstandigheden mag een Franse werknemer die in België onder het grensarbeidersstatuut werkt, maximum 30 dagen buiten de Belgische grensstreek werken.

In het kader van het coronavirus heeft de FOD Financiën, in samenspraak met de Franse overheid, beslist dat de tijdelijke periode die een Franse grensarbeider vandaag op zijn thuisadres werkt, als overmacht wordt aanzien, ook al overschrijdt hij hiermee de periode van 30 dagen. Deze richtlijn gaat in vanaf 14 maart 2020.

Om de grens over te steken, moet een Franse werknemer bovendien in het bezit zijn van een document die de arbeidsrelatie tussen de Belgische wetgever en de Franse werknemer aantoont.

Belgen die voor een Luxemburgse werkgever werken

Ook voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg werd een tolerantieregel ingevoerd met ingang van 14 maart. Om te vermijden dat het loon dat betrekking heeft op het thuiswerk tijdens de coronacrisis in België word belast, worden deze dagen niet in rekening gebracht voor de 24-dagentermijn.

Werkt u in een internationale context en heeft u vragen over thuiswerk, neem dan zeker contact op met uw accountmanager of met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.