/

/

een fiscale ode aan 2019

Tax & Legal
17 december 2019

door Stephanie Vanmarcke

Een fiscale ode aan 2019

Dikke truien worden opnieuw uit de kast gehaald, radiozenders vullen onze woonkamers met kerstmuziek en iedereen maakt nog snel een lijstje met goede voornemens klaar. Het einde van het jaar is opnieuw aangebroken, en dus blikken ook wij naar jaarlijkse traditie graag even terug op het voorbije fiscale jaar. Want in tegenstelling tot ons huidige verkiezingsjaar, kunnen we het jaar op fiscaal vlak alvast op een rustige manier afsluiten.

people-toasting-wine-glasses-3171837.jpg

Dit was 2019

Toch is 2019 niet bepaald een rustig jaar geweest. Dankzij de hervorming van onze vennootschapsbelasting tikte 2019 namelijk alle kenmerken van een fiscaal uitdagend jaar af. Heel wat nieuwe wetten zagen bijvoorbeeld het daglicht, waarbij vennootschappen voortaan fiscaal kunnen consolideren en waarbij de aftrekbaarheid van intresten tussen vennootschappen herbekeken moet worden. Na vijf jaar kunnen we bovendien ook eindelijk genieten van de beloftevolle voordelen in kader van het eenheidsstatuut.

Andere wetten werden dan weer (met een traditionele vertraging) afgevoerd, denk maar aan de afschaffing van de afzonderlijke aanslag bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging. Maar ook de taks op de effectenrekening werd door het Grondwettelijk Hof naar de uitgang verwezen. Daarnaast werden we dit jaar ook in de rechtspraak op onze wenken bediend. De problematiek van de privéwoningen in de vennootschap blijft brandend actueel met wisselend resultaat voor belastingplichtige of administratie. Ook de eerste uitspraak inzake de kapitaalverminderingen en de toepassing van de misbruikbepaling is een feit, hoewel het dispuut in deze nog zeker niet werd beslecht.

Dit wordt 2020

Los van nieuwe fiscale maatregelen, die zich door de (hopelijk) komende regeringsvorming zullen aandienen, worden we in 2020 alvast wél verblijd met een aantal andere nieuwigheden. Zo zal het tarief in de vennootschapsbelasting, zoals beloofd in 2018, verder dalen van 29,58% naar 25%. Daarnaast krijgen we vanaf 1 januari 2020 de kans om onze vrijgestelde reserves te mobiliseren onder het verlaagd tarief van 15% (of 10%). 

Omdat de hervorming van onze vennootschapsbelasting echter een budgetneutrale oefening was, zullen andere transacties dan weer zwaarder worden belast. Zo zullen kleine ondernemingen enkel nog pro rata kunnen afschrijven, krijgen we een wettelijke invulling van het begrip marktconforme rente, is degressief afschrijven niet meer mogelijk en kunnen we bepaalde kosten niet langer aan 120% in aftrek brengen. Ook de gewijzigde autofiscaliteit zorgt ervoor dat uw bestaande wagenpark vanaf 2020 een pak duurder zal worden.

Kijken we over de landsgrenzen heen, dan zien we dat 2020 ook op internationaal vlak een beloftevol en boeiend jaar wordt. De inwerkingtreding van het multilateraal instrument (MLI) heeft daar alvast een aandeel in. Dit nieuw internationaal instrument krijgt dan ook voorrang op de dubbelbelastingverdragen. De kans bestaat dat u in 2020 vennootschapsbelastingen moet betalen in elk land waar u verkoopt. Daarnaast zal de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson wellicht het ganse Brexit-verhaal in een laatste fase brengen. Bent u al voorbereid op een mogelijke no-deal?

Het mag duidelijk zijn, 2020 belooft een fiscaal intensief jaar te worden. Onze fiscalisten houden dan ook maar al te graag de vinger aan de pols en brengen u ook het komende jaar verder op de hoogte. Klaar voor de toekomst?

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.