Kies uw taal:
Nieuws 18 februari 2019 Door Els Van Eenhooge

Fiscale vrijstelling eenheidsstatuut

Fiscale vrijstelling eenheidsstatuut

Voor welke werknemers?

Maximum

  • +100% van de schijf van 0,01 euro tot 1.500 euro
  • +30% van de schijf van 1.500,01 tot 2.600 euro
  • +Maandloon boven de 2.600 euro heeft geen recht op een bijkomende vrijstelling

Bewijs 

  • +De volledige identiteit en, in voorkomend geval, het nationaal nummer;
  • +De datum van de indiensttreding;
  • +De anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • +De bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer is betaald of toegekend, met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen.

Terugname

Boekhouding en jaarrekening

Spreiden van het voordeel

Voorbeeld 

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Els Van Eenhooge
Els Van Eenhooge