/

/

is de bierroute een alternatief voor de kaasroute?

Tax & Legal
27 juni 2023

door Els Van Eenhooge en Carolien Christiaens

Is de bierroute een alternatief voor de kaasroute?

Na de afschaffing van de kaasroute vanaf 15 december 2020 is gezocht naar andere technieken voor het belastingvrij schenken van roerende goederen. Zo is de techniek van de onrechtstreekse schenking van aandelen via een maatschap voorgelegd aan de Vlaamse belastingdienst. Recent heeft Vlabel zich over deze techniek uitgesproken in twee voorafgaande beslissingen (Beslissingen nr. 22069 en 22070 van 27 februari 2023).

Een glas bier op een tafel

Context 

Schenkingen dienen in principe notarieel te worden verleden. Een algemeen aanvaarde uitzondering  hierop is de schenking van roerende goederen zoals een bank- of handgift.  Elke Belgische notariële akte dient geregistreerd te worden wat schenkbelasting met zich meebrengt. Aangezien er geen registratieplicht bestond voor buitenlandse notariële schenkingsakten werden sommige goederen via een buitenlandse notariële akte geschonken, veelal een Nederlandse notaris. Vandaar de naam kaasroute. Sinds 15 december 2020 dient echter ook elke buitenlandse notariële akte in België te worden geregistreerd met schenkbelasting tot gevolg. De vraag stelt zich of onrechtstreekse schenking van aandelen via een maatschap een techniek kan zijn om aandelen belastingvrij te schenken.

Planning via maatschap

Een van de mogelijkheden is dat de maatschap door de ouders-schenkers wordt opgericht door inbreng van aandelen van een vennootschap, waarbij de aandelen van de maatschap niet worden uitgekeerd aan de ouders, maar aan de kinderen.

Een andere techniek is de inbreng van vermogen door de ouders in een tussen ouders en kinderen bestaande maatschap waarvan de aandelen reeds op naam van de kinderen staan, zonder uitreiking van nieuwe aandelen van de maatschap. Hierbij stijgt de waarde van de bestaande aandelen van de kinderen.

Beslissing VLABEL

In de voorafgaande beslissingen nr. 22069 en 22070 van 27 februari 2023 zijn beide technieken aan VLABEL voorgelegd. De Vlaamse belastingdienst bevestigt in deze voorafgaande beslissingen dat het mogelijk is om aandelen onrechtstreeks te schenken met vrijstelling van zowel schenk- als erfbelasting. Wel moet men rekening houden met de erfbelasting die betaald zal moeten worden op de geschonken goederen indien de schenker overlijdt binnen drie jaar na de onrechtstreekse schenking.

De bierroute

Deze twee positieve beslissingen, weliswaar afgeleverd op basis van de specifieke feiten en vragen, kunnen een mogelijke piste zijn om roerende goederen vrij van schenk- en erfbelasting over te dragen. Toch moet deze techniek met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. De vraag stelt zich of er niet andere juridische of fiscale bepalingen deze techniek nog onderuit kunnen halen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.