/

/

zaken doen in luxemburg? met deze tips bent u snel op weg!

Legal
29 augustus 2019

door Lieven Goossens en Hannelore Durieu

Zaken doen in Luxemburg? Met deze tips bent u snel op weg!

Krijgt uw bedrijf de vraag om een werk in Luxemburg uit te voeren? Dan zijn er een aantal fiscale en sociale zaken waarmee u als ondernemer rekening moet houden. Wie werken in Luxemburg uitvoert, moet namelijk altijd de lokale regels van dat land volgen. Om u op weg te helpen, zetten we  enkele fiscale en sociale aandachtspunten kort op een rij.

Zaken doen in Luxemburg? Met deze tips bent u snel op weg!

Sociale aandachtspunten

Vraag een badge social aan

Wanneer uw werknemers werkzaamheden in Luxemburg uitoefenen, moet u, voor de werken aanvangen, voor elke werknemer een badge social aanvragen bij de dienst ITM (of inspection du travail et des mines). Maar ook de vennootschap zelf en zelfstandigen moeten hun activiteiten in Luxemburg melden.  

Zorg voor een A1-attest

Iedereen die in het buitenland werkt, moet steeds een A1-attest bij zich hebben. Via dit A1-attest kunt u namelijk aantonen dat u in België sociale bijdragen betaalt. Wie dit attest niet kan voorleggen, kan hiervoor een boete krijgen.

Breng op tijd alle formaliteiten in orde

Het is belangrijk dat deze formaliteiten al vóór de aanvang van de werkzaamheden in Luxemburg voldaan zijn. We raden u dan ook aan om de formaliteiten geruime tijd op voorhand in orde te brengen. Ook wanneer u slechts één dag werkzaamheden in Luxemburg uitvoert, moet u de documenten voor wat betreft sociale zekerheid in orde brengen.

Fiscale aandachtspunten

Werken in onroerende staat

De fiscale aandachtspunten gelden vooral bij werken in onroerende staat. Wanneer u in Luxemburg een werk in onroerende staat uitoefent, moet u op de factuur naar uw klant Luxemburgse btw aanrekenen. In deze situatie kunnen de verleggingsregels namelijk niet worden toegepast. U zult als dienstverlener in Luxemburg bijgevolg een btw-nummer moeten aanvragen én een btw-aangifte moeten indienen.

Vaste inrichting

Wanneer de bouw – of constructiewerkzaamheden langer dan zes maanden duren, dan zal u volgens het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag in Luxemburg over een vaste inrichting beschikken. De aanwezigheid van een vaste inrichting heeft als gevolg dat het deel van de winst die verbonden is met de bouwwerf in Luxemburg, in Luxemburg belastbaar zal zijn. In België zullen deze winsten vrijgesteld kunnen worden. De onderneming zal hiervoor een fiscale aangifte in Luxemburg moeten indienen.

Wilt u werken uitvoeren in Luxemburg, maar weet u niet welke formaliteiten u hiervoor in orde moet brengen? Wij nemen deze taak graag van u over. Contacteer een van onze specialisten via contact@vdl.be.