/

/

zo start u met een onderneming in frankrijk

Legal
20 augustus 2019

door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Zo start u met een onderneming in Frankrijk

Uw activiteiten uitbreiden naar Frankrijk? Dat kan op verschillende manieren: via uw Belgische vennootschap of met een nieuwe, aparte Franse vennootschap.

Zo start u met een onderneming in Frankrijk

Wanneer de Franse activiteiten uitgeoefend worden door uw Belgische vennootschap, is de kans groot dat u een vaste inrichting heeft in Frankrijk. In dat geval mag de winst van deze Franse vaste inrichting in Frankrijk worden belast. Daarnaast moet u dat resultaat ook opnemen in uw Belgische boekhouding. Daar wordt het echter vrijgesteld van Belgische vennootschapsbelasting. Zijn er in de eerste jaren opstartverliezen in Frankrijk, dan kan u die verrekenen met het Belgische resultaat. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt echter paal en perk gesteld aan deze verliesverrekening.

Daarnaast kunt u ook beslissen om uw Franse activiteiten te structureren via een Franse vennootschap. Fransen doen nog altijd het liefst zaken met een Franse vennootschap. Bovendien worden uw Belgische en Franse activiteiten en resultaten op die manier duidelijk opgesplitst.

Welke vennootschapsvorm? 

Kiest u voor die laatste optie, dan moet u nog beslissen voor welke vennootschapsvorm u opteert. Een SA, een SAS, een SASU, een SARL, een EURL, een SNC, een SCI, een SEL, een SELAS, een SCEA,… mogelijkheden genoeg! De finale keuze zal onder andere afhangen van de activiteit die u zult uitoefenen. Oefent u een commerciële activiteit uit, dan doet u dat het best onder de vorm van een commerciële vennootschap. De meest gekende en gebruikte commerciële vennootschapsvormen zijn de société à responsabilité limitée (SARL) en de société par actions simplifiée (SAS).

De belangrijkste kenmerken

Zo start u een onderneming in Frankrijk

Bedrijfsrevisor

Voorheen was er een verschil tussen een SARL en een SAS op het vlak van het aanduiden van een bedrijfsrevisor. Sinds 2019 is dit gewijzigd en werden de grenzen met betrekking tot de verplichting om een bedrijfsrevisor aan te duiden, opgetrokken en geüniformeerd. 

Denkt u erover na om de Franse markt te veroveren, maar is de structuur op vandaag nog niet volledig duidelijk? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.