/

/

indiening notificatieformulier transfer pricing vanaf nu eenvoudiger!

Tax & Legal
28 mei 2019

door Biene Ongenaert

Indiening notificatieformulier transfer pricing vanaf nu eenvoudiger!

Bedrijven die een jaarlijks CbC-notificatieformulier moesten indienen, moeten dat voortaan alleen nog doen wanneer er zich een wijziging voordoet. Voor heel wat bedrijven betekent dit dan ook het einde van een jaarlijkse administratieve last.

Indiening notificatieformulier transfer pricing vanaf nu eenvoudiger!

Op 1 januari 2016 werd in ons land de transfer pricing-documentatieverplichting geïntroduceerd. Dit betekent dat vennootschappen in België wettelijk verplicht zijn om de transacties tussen hun verbonden ondernemingen systematisch op papier te zetten. De documentatieverplichting is drieledig en bestaat uit een country-by-country report of landenrapport (CbC-report), een groepsdossier (master file) en een lokaal dossier (local file).

Een multinationale groep is verplicht om een CbC-report op te stellen wanneer de groep op geconsolideerde basis meer dan 750 miljoen euro bruto-opbrengsten heeft. In principe moet dit rapport enkel door de ultieme moederentiteit van de groep worden opgesteld. De overige groepsentiteiten moeten enkel de identiteit van de moedervennootschap die het CbC-rapport heeft ingediend via een CbC-notificatieformulier aan de fiscale administratie bekendmaken.

Vandaag wordt dit in België zeer streng toegepast. Elke Belgische entiteit van de multinationale groep moet dan ook jaarlijks het CbC-notificatieformulier indienen. In de praktijk heeft dit tot gevolg dat het merendeel van de ondernemingen elk jaar een notificatieformulier met dezelfde gegevens indient. De identiteit van de ultieme moederentiteit wijzigt immers niet vaak. Gelukkig is het einde van die administratieve last nu in zicht!

Vorige week werd immers een wetswijziging gepubliceerd waardoor de Belgische groepsentiteit enkel nog een notificatieformulier moet indienen wanneer de inlichtingen verschillen van het eerdere formulier dat werd ingediend. Dit is bijgevolg enkel het geval wanneer de identiteit van de moederentiteit of de rapporteringsperiode van de groep wijzigt. Deze wetswijziging is van toepassing voor rapporteringsperiodes die eindigen op 31 december 2019 of later. Omdat België een van de weinig landen is waarin een jaarlijkse indiening van het CbC-notificatieformulier opgelegd werd, is dit een welgekomen versoepeling. 

Heeft u vragen over deze wetwijziging of over transfer pricing-documentatie in het algemeen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Biene Ongenaert

Senior Advisor Legal biene.ongenaert@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.