/

/

waren franse sociale bijdragen op inkomsten uit franse onroerende goederen wel écht verschuldigd?

International
07 december 2018

door Matthieu Van Gucht

Waren Franse sociale bijdragen op inkomsten uit Franse onroerende goederen wel écht verschuldigd?

Om een uniforme werking op vlak van sociale zekerheid te kunnen garanderen, legden de Europese Unie, de EER en Zwitserland een aantal spelregels vast. Wie onder Verordening 883/2004 valt, kan slechts aan de wetgeving van één lidstaat onderworpen zijn en moet bijgevolg maar in één lidstaat sociale bijdragen betalen. Frankrijk lapt die regels echter aan z’n laars. Maar wat betekent dit nu voor u?

Waren Franse sociale bijdragen op inkomsten uit Franse onroerende goederen wel écht verschuldigd?

De spelregels die werden vastgelegd, worden door Frankrijk niet correct opgevolgd. Dit geldt zowel voor huurinkomsten als voor de meerwaarde op onroerende goederen. Op deze inkomsten moeten niet-inwoners van Frankrijk - die al in een andere lidstaat aan de sociale zekerheid zijn onderworpen - namelijk ook Franse sociale bijdragen betalen. Die manier van werken is duidelijk in strijd met de Europese regelgeving.

Eerste veroordeling in 2015

In 2015 werd Frankrijk hiervoor een eerste keer veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Belastingplichtigen die in een andere lidstaat aan sociale zekerheid waren onderworpen, konden dankzij deze veroordeling de teveel betaalde sociale bijdragen terugvorderen. In 2015 vertelden we u hier al wat meer over. Om aan de veroordeling tegemoet te komen, paste Frankrijk haar wetgeving in 2016 aan. Het schafte de sociale bijdragen echter niet af, maar wijzigde de bestemming van de geïnde bijdragen. Volgens de Franse Staat was het probleem daarmee opgelost.

Discussie laait opnieuw op in 2018

Eind mei 2018 oordeelde het Administratieve Gerechtshof in Nancy echter dat na de aanpassing van de bestemming, bepaalde deelpercentages van de sociale bijdragen nog altijd door de Europese Verordening werden geviseerd. Frankrijk mag die deelpercentages dan ook niet heffen wanneer een inwoner van de EU, EER of Zwitserland al in een andere lidstaat sociale zekerheid betaalt.

De Franse administratie gaat hiertegen echter in beroep. Toch wil dit niet zeggen dat u niets kunt ondernemen. U kunt namelijk bezwaar indienen wanneer u dergelijke inkomsten genoot. Volgende inkomsten komen hiervoor in aanmerking:

  • Huurinkomsten van inkomstenjaar 2015, 2016 en 2017
  • Meerwaardebelasting (naar aanleiding van een verkoop) van inkomstenjaar 2016, 2017 en 2018

Voor huurinkomsten die betrekking hebben op inkomstenjaar 2015 en meerwaarden die werden gerealiseerd in 2016, moet het bezwaar vóór 31 december 2018 worden ingediend.

Bent u in België of in een andere lidstaat aan sociale zekerheid onderworpen, maar heeft u de voorbije jaren huurinkomsten of meerwaarden op Franse onroerende goederen gerealiseerd? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Matthieu Van Gucht

Team Manager Accountancy matthieu.vangucht@vandelanotte.fr

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.