/

/

burgerlijke vennootschap met handelsvorm eindigt op 1 november 2018

Legal
30 oktober 2018

door Wannes Gardin

Burgerlijke vennootschap met handelsvorm eindigt op 1 november 2018

Op 15 april 2018 werd het ondernemingsrecht grondig hervormd. De wet die hiermee gepaard gaat treedt op 1 november 2018 in werking. Een belangrijke wijziging is dat er vanaf dan geen onderscheid meer is tussen handels- en burgerlijke vennootschappen. Het begrip ‘burgerlijke vennootschap met handelsvorm’ verdwijnt dus.

Burgerlijke vennootschap met handelsvorm eindigt op 1 november 2018

Het onderscheid tussen de handels- en burgerlijke vennootschap wordt al lange tijd als verouderd en achterhaald gezien. Toch oefenen heel wat vrije beroepers hun activiteit vaak uit onder de noemer ‘burgerlijke vennootschap met handelsvorm’. Door het verdwijnen van dit onderscheid, zullen alle vennootschappen vanaf 1 november 2018 als onderneming worden bestempeld. Ze zullen bijgevolg aan het ondernemingsrecht worden onderworpen. Dit heeft zowel op praktisch als op juridisch vlak belangrijke gevolgen.

Praktische gevolgen

Burgerlijke vennootschappen met handelsvorm moeten vanaf 1 november 2018 de vermelding van hun vennootschapsvorm aanpassen. Dit is het geval voor alle vennootschapsstukken en belangrijke documenten, denk maar aan facturen, offertes, briefwisselingen, etc. De term burgerlijke vennootschap moet in alle documenten en stukken verdwijnen.

Maar is er ook een statutenwijziging (en authentieke akte) vereist? Volgens de Minister van Justitie niet. De aanpassing van de rechtsvorm gebeurt namelijk automatisch door de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Het volstaat dan ook om de wijziging bij de eerstvolgende statutenwijziging mee op te nemen.

Juridische gevolgen

Het verdwijnen van het onderscheid heeft ook belangrijke gevolgen op juridisch vlak. Vanaf 1 november 2018 worden alle vennootschappen, zoals vermeld, als onderneming gekwalificeerd en worden ze dus aan het ondernemingsrecht onderworpen. Dit betekent dat deze vennootschappen onderworpen zullen worden aan het vrije bewijsrecht en aan het insolventierecht. Maar ook de bevoegdheid van de rechtbanken zal veranderen. Een uitgebreid overzicht van de juridische gevolgen die hiermee gepaard gaan kunt u via onderstaande link raadplegen. 

Mocht u vragen hebben over wat deze wetswijziging voor uw vennootschap kan betekenen, neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.