Legal
27 juni 2024

Nieuwe wetswijzigingen in het Vlaams Arbeidsmarktbeleid

door Elise Thijs en Elise Vanhamme

Recentelijk zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Vlaams arbeidsmarktbeleid, die van invloed zijn op derdelanders* die naar België komen om te werken. Deze wetswijzigingen, die op 1 mei 2024 in werking zijn getreden, zijn bedoeld om het beleid aan te scherpen, buitenlands talent aan te trekken en Europese richtlijnen om te zetten in wetgeving.

Flexi-jobs voor derdelanders met een gecombineerde vergunning

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de mogelijkheid voor derdelanders met een gecombineerde vergunning om een flexi-job uit te voeren. Voorheen kon een derdelander slechts één toelating tot arbeid krijgen, beperkt tot één werkgever, waardoor het onmogelijk was om een flexi-job te doen. Sinds 1 mei is dit veranderd: derdelanders met een gecombineerde vergunning mogen nu onder bepaalde voorwaarden een flexi-job uitvoeren zonder dat hiervoor een nieuwe arbeidsvergunning nodig is.

Wijzigingen voor seizoenarbeiders

Ook voor seizoenarbeiders zijn er veranderingen doorgevoerd. Voorheen moesten seizoenarbeiders meerdere arbeidskaarten aanvragen als ze bij meerdere werkgevers wilden werken. Sinds de nieuwe regelgeving kunnen ze nu een gecombineerde vergunning aanvragen bij één werkgever en daarna gemakkelijk van werkgever veranderen, mits dit gemeld wordt bij het Vlaams Gewest.

Beperkingen voor gecombineerde vergunningen

De meest ingrijpende wijziging betreft de beperking van de categorie 'overige' bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning. Voorheen kon een gecombineerde vergunning voor iedere werknemer worden aangevraagd na een arbeidsmarktonderzoek. Nu is dit alleen nog mogelijk voor functies die op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB staan.

De nieuwe voorwaarden zijn:

  • De functie moet op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB staan;

  • De werknemer moet een kwalificatieniveau 2, 3 of 4 hebben;

  • De vacature moet minimaal negen weken openstaan op VDAB en EURES gedurende een periode van 4 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag van de gecombineerde vergunning.

Er zijn overgangsbepalingen voor mensen die al een gecombineerde vergunning hebben die niet onder een specifieke categorie valt en ook geen knelpuntberoep is. Zij hoeven België niet te verlaten; hun vergunning blijft geldig en kan nog worden hernieuwd, mits zij dezelfde functie bij dezelfde werkgever blijven uitoefenen.

*Derdelanders verwijst naar personen die niet de nationaliteit hebben van een EU-lidstaat, noch van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Kortom, een derdelander is een onderdaan van een niet-EU/EER land.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.