/

/

telewerk voor grensarbeiders post-corona: nieuwe regelgeving op til?

Legal
28 november 2022

door Lieven Goossens en Hannelore Durieu

Telewerk voor grensarbeiders post-corona: nieuwe regelgeving op til?

De overgangsperiode voor telewerkers in een grensoverschrijdende tewerkstelling werd recent verlengd tot 30 juni 2023. Hierdoor zijn de maatregelen die golden tijdens de coronapandemie nog steeds van kracht. Ook zal het sociaal zekerheidsstelsel dat momenteel van toepassing is op grensarbeiders die van thuis uit werken in principe blijven gelden. Dit ook wanneer deze grensarbeiders meer dan 25% van hun totale werktijd aan telewerk doen in hun thuisland. De hernieuwde overgangsperiode moet de EU ad hoc werkgroep omtrent telewerk toestaan om hun aanbevelingen af te ronden, zodat een vernieuwde regelgeving rond telewerk uitgewerkt en geïmplementeerd kan worden in de Europese lidstaten. We vertellen u er graag meer over.

Telewerk voor grensarbeiders post-corona: nieuwe regelgeving op til?

Telewerk als grensarbeider

Een klassieke Europese grensarbeider is een werknemer die woont in een buurland van de lidstaat waar hij/zij voltijds werkt. Als gevolg van de tewerkstelling in het werkland betaalt de grensarbeider ook sociale zekerheid in de werkstaat, doordat hij minder dan 25% van de totale werktijd uitvoerde in zijn woonland.

De maatregelen als gevolg van de coronapandemie hebben telewerken genormaliseerd op onze arbeidsmarkt. Ook voor grensarbeiders, die eerst door het sluiten van de grenzen verplicht waren om thuis te werken en daarna door de regering aanbevolen werden om van thuis uit te werken. Hierdoor gingen de grensarbeiders plots wel meer dan 25% werken in hun woonstaat waardoor, in overeenstemming met de Europese coördinatieregels betreffende sociale zekerheid, het sociaal zekerheidsstelsel van de woonstaat van toepassing had moeten zijn.

De EU heeft door de Europese regels in de Verordening 883/2004 tijdelijk op te schorten, tijdelijke wijzigingen in de wetgeving als gevolg van thuiswerk tijdens de lockdown voorkomen. Hierdoor bleef de sociale zekerheidssituatie van de grensarbeiders in telewerk ongewijzigd. Zo werden onaangename gevolgen voor de werkgever (en werknemer) vermeden, zoals bv. het moeten opstarten van een payroll in het buitenland om sociale zekerheidsbijdragen van de grensarbeider te kunnen overhandigen in diens thuisland. 

Anno 2022: tijd voor nieuwe regelgeving

Door de normalisering van telewerk tijdens de coronapandemie en de toenemende vraag van werknemers om aan telewerk te doen, heeft de EU vastgesteld dat de vastgelegde conflictregels in de regelgeving simpelweg niet meer geschikt zijn voor de hybride en flexibele arbeidsvormen van vandaag. De vraag is dan nu ook of de opschorting van de regelgeving blijvend verlengd moet worden. Of moet er een nieuwe regelgeving uitgewerkt worden, die beter geschikt is voor de hybride en flexibele arbeidsvormen?

Momenteel is het nog koffiedik kijken welke oplossingen er zullen komen op Europees vlak. Wij verwachten echter dat de regelgeving betreffende coördinatie van sociale zekerheid voor grensarbeiders, die gold voor de pandemie, niet meer op dezelfde wijze als voorheen toegepast zal worden. Het is dus niet uitgesloten dat de verlenging tot 30 juni 2023 nogmaals verlengd zal worden tot 31 december 2023. 

Vragen hierover? Of wenst u meer informatie over telewerk binnen de EU? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Manager International lieven.goossens@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.