/

/

mag ik zomaar prijsstijgingen van mijn leverancier doorrekenen aan mijn klant?

Legal
14 juli 2021

door Evelien Callewaert en Wannes Gardin

Mag ik zomaar prijsstijgingen van mijn leverancier doorrekenen aan mijn klant?

De huidige onvoorspelbare markt zorgt, zeker in deze coronatijden, voor heel wat onvoorziene (en bovendien aanzienlijke) prijsstijgingen. Wat als uw leverancier plots de prijzen verhoogt? Mag u die prijsstijging dan zomaar doorrekenen aan uw eigen klanten? Wij zochten het voor u uit.

Mag ik zomaar prijsstijgingen van mijn leverancier doorrekenen aan mijn klant?

Wettelijk geldt dat wanneer een overeenkomst gesloten is, u de prijs achteraf niet zomaar kunt aanpassen. Het is met andere woorden niet mogelijk om een overeenkomst vroegtijdig te beëindigen of te herzien omdat uw leverancier bijvoorbeeld plots hogere prijzen aanrekent, zelfs als dit buiten uw wil om is.  

Om dit soort problemen op te vangen, kunt u contractuele afspraken maken. Het belang van goede contractvoorwaarden en algemene voorwaarden kan in deze tijden van toenemende leveringsonzekerheid of prijsstijgingen daarom niet genoeg worden benadrukt. Wie geen duidelijke afspraken maakt, loopt immers het risico dat prijsstijgingen bij de leverancier niet doorgerekend kunnen worden aan de klant.

Prijsherzieningsclausule

Om ongewenste verrassingen te vermijden, kunt u in uw algemene voorwaarden of in het contract een prijsherzieningsclausule voorzien. Op basis van deze clausule kunt u prijswijzigingen doorvoeren die het gevolg zijn van elementen die niet louter afhankelijk zijn van de wil van u als onderneming, zoals bijvoorbeeld de prijswijziging van bepaalde grondstoffen. Daarbij moet u duidelijk aangeven hoe en waarom de prijs mogelijk kan wijzigen. De prijswijziging vloeit hierdoor voort uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden en wordt dus niet eenzijdig door u als onderneming doorgevoerd.

Daarnaast zijn ook duidelijke bepalingen over de geldigheidsduur van offertes uiteraard een belangrijk instrument om de risico’s te beperken.

B2B of B2C?

Ook in deze situatie is het belangrijk om aandacht te hebben voor het verschil tussen de regels die gelden in B2B-situaties en in B2C-situaties. Een prijsherzieningsclausule kan bijvoorbeeld perfect geldig zijn tegenover businessklanten, maar kan nietig zijn ten aanzien van consumenten. Omdat er in B2B-situaties heel wat meer mogelijkheden zijn, kan het aangewezen zijn om hier verschillende prijsherzieningsclausules op te nemen. Mocht u twijfelen over de regels in een bepaalde situatie, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Deel dit artikel

Evelien Callewaert

Senior Advisor Legal evelien.callewaert@vdl.be

Wannes Gardin

Business Manager Legal wannes.gardin@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.