/

/

belastingparadijzen: aangifteverplichting nu ook voor malta en turkije

Tax & Legal
30 juni 2021

door Stephanie Vanmarcke

Belastingparadijzen: aangifteverplichting nu ook voor Malta en Turkije

Belgische vennootschappen die betalingen uitvoeren aan belastingparadijzen met een waarde die hoger is dan 100.000 euro, moeten dit verplicht melden in hun Belgische aangifte vennootschapsbelasting. Met haar circulaire van 1 september 2020 heeft de fiscale administratie deze aangifteverplichting uitgebreid voor Malta en Turkije.

Belastingparadijzen: aangifteverplichting nu ook voor Malta en Turkije

Belastingparadijzen

De bijzondere aangifteverplichting geldt voor betalingen aan landen die de standaarden voor de uitwisseling van inlichtingen niet effectief of substantieel toepassen. Elk land wordt door de OESO afzonderlijk beoordeeld. Een land kan compliant, largely compliant, partially compliant of non-compliant zijn. Vóór 1 september gold de term belastingparadijs enkel voor landen die als non-compliant werden bestempeld. Uit het nieuwe standpunt van de administratie blijkt dat voortaan ook landen die als partially compliant worden beoordeeld, tot de categorie belastingparadijs behoren. De bijzondere aangifteplicht wordt daarmee uitgebreid naar onder andere Turkije en Malta.

Een land wordt door de OESO als belastingparadijs beschouwd als het aan twee voorwaarden voldoet:

 • Het land is non-compliant of partially compliant;
 • Het land kent geen vennootschapsbelasting of hanteert een nominaal belastingtarief dat lager is dan 10 procent

Voorwaarden aangifteverplichting

Betalingen van Belgische vennootschappen zijn pas onderworpen aan de bijzondere aangifteverplichting indien ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De betaling is (on)rechtstreeks gericht aan personen (of vaste inrichtingen) die gevestigd zijn in een belastingparadijs;
 • én het totaalbedrag van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk is hoger dan 100.000 euro.

Indien u aan voorwaarden vervult, dan moet u de betalingen aangeven via een formulier 275F. Dit formulier moet vervolgens bij de aangifte vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners worden opgenomen. Wanneer u geen bijzondere aangifte doet, kan er een administratieve sanctie worden opgelegd.

   Deel dit artikel

   Stephanie Vanmarcke

   Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

   Disclaimer
   Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


   Nieuws en inzichten

   Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.