/

/

gunstige taxatie voor belgische werknemers in frankrijk toch behouden

Tax & Legal
25 november 2020

door Febe Louage en Stephanie Vanmarcke

Gunstige taxatie voor Belgische werknemers in Frankrijk toch behouden

Belgische werknemers die op Frans grondgebied werken en waarvan het loon in Frankrijk belastbaar is, vallen vandaag onder een ander belastingregime dan Franse werknemers. De Franse overheid wilde dit verschil oorspronkelijk wegwerken, maar uit het ontwerp van de begrotingswet voor 2021 blijkt dat dit toch zou worden behouden. En dat is goed nieuws voor Belgische werknemers.

Gunstige taxatie voor Belgische werknemers in Frankrijk toch behouden

Retenue à la source

Niet-inwoners betalen al een aantal jaren bedrijfsvoorheffing aan de bron op hun bezoldiging in Frankrijk. Dit wordt ook wel de ‘retenue à la source’ of RAS genoemd. Franse inwoners betalen pas sinds 2019 een bedrijfsvoorheffing of ‘prélèvement à la source’ of PAS.

Terwijl de PAS gebaseerd is op de progressieve tarieven in de inkomstenbelasting, gebeurt de inhouding voor niet-inwoners op basis van drie afzonderlijke tarieven, namelijk 0, 12 en 20 procent. De RAS is bevrijdend voor inkomsten onder de schijf van 0 en 12 procent. Het deel van de bezoldiging dat onder de schijf van 20 procent valt, is niet bevrijdend en bijgevolg onderworpen aan de Franse progressieve tarieven.

Tarieven voor 2021

Omdat de RAS vandaag gedeeltelijk bevrijdend is voor niet-inwoners, zou de afschaffing ervan voor bepaalde werknemers een belastingverhoging met zich mee kunnen brengen. De Franse overheid wilde de RAS oorspronkelijk tegen 2023 volledig afschaffen. Uit het huidige ontwerp van de begrotingswet voor 2021 kunnen we echter afleiden dat die afschaffing er toch niet zou komen.

Voor inkomstenjaar 2021 zouden onderstaande tarieven van toepassing zijn:

Schijven

Tarief

€ 0 - € 15.018

0%

€ 15.018 - € 43.563

12%

€ 43.563 - ...

20%

Deel dit artikel

Febe Louage

Senior Advisor International febe.louage@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.