/

/

derde golf fiscale steunmaatregelen gepubliceerd

Tax
29 juli 2020

door Dries Torreele

Derde golf fiscale steunmaatregelen gepubliceerd

Op 23 juli werd in het Belgisch Staatsblad een derde bundel fiscale steunmaatregelen gepubliceerd. Dit in de strijd tegen de negatieve economische gevolgen van het COVID-19 virus. De maatregelen creëren enerzijds incentives om te blijven investeren en consumeren en anderzijds financiële ademruimte.

Derde golf fiscale steunmaatregelen gepubliceerd

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen die (een) werknemer(s) in volle coronacrisis tijdelijk werkloos moesten stellen, kunnen nu een beroep doen op een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus.

Lees meer

Investeringsaftrek 25% voor kmo’s

Teneinde investeringen te stimuleren werd door de wetgever voorzien in een nieuwe verhoging tot 25% voor investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Tevens is de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen van 2019 verlengd tot de volgende twee belastbare tijdperken.

Lees meer

Corona tax shelter

Ten gevolge van de COVID-19-pandemie hebben heel wat kmo-vennootschappen hun omzet sterk zien dalen. Hierdoor kunnen zij genoodzaakt zijn om bijkomende financiële middelen aan te trekken. Om belastingplichtigen aan te moedigen om in te schrijven op de kapitaalsverhogingen van deze vennootschappen, voorziet de regering tijdelijk in een belastingvermindering van 20% in de personenbelasting.

Lees meer

Receptiekosten 100% aftrekbaar… voorlopig

In het kader van de COVID-19-pandemie is de eventsector fel getroffen geweest. Om die reden staat de wetgever nu toe dat receptiekosten die worden gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 voor 100% aftrekbaar zijn.

Lees meer

Consumptiecheques

Werkgevers kunnen een consumptiecheque toekennen aan de werknemers van maximum 300 EUR. Deze cheque is niet onderworpen aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen en is voor de werkgever een 100% aftrekbare kost.

Geen btw decembervoorschot in 2020

Voor het jaar 2020 heeft de wetgever eenmalig voorzien in een vrijstelling van betaling van het decembervoorschot. De belasting die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode zal dus volledig op uiterlijk 20 januari moeten worden betaald. 

Kinderopvang

De belastingvermindering voor kinderoppas zal toch genoten kunnen worden indien de opvangactiviteit werd geannuleerd door COVID-19. Initieel was deze maatregel enkel van toepassing op opvang tussen 14 maart en 30 juni 2020. Deze werd nu verlengd tot 31 december 2020.

Belastingvermindering voor giften

Giften die in 2020 worden verricht aan erkende instellingen, zijn aftrekbaar voor 60% in de personenbelasting i.p.v. 45%. Tevens wordt het maximumbedrag verhoogd van 10% van het netto belastbaar inkomen naar 20%.

Schenking computers aan scholen

In de wet van 29 mei 2020 werd reeds gesteld dat schenking van computers tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 aan Belgische scholen zou kwalificeren als een aftrekbare kost.  Deze regeling werd nu uitgebreid voor schenkingen tot eind 2020.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.