/

/

thuiswerk binnen een internationale werksituatie: mogelijk drastische gevolgen voor werknemers

Tax & Legal
03 april 2020

door Hannelore Durieu en Eline Demeyere

Thuiswerk binnen een internationale werksituatie: mogelijk drastische gevolgen voor werknemers

Als gevolg van het coronavirus, werken heel wat werknemers van thuis uit. Voor werknemers die grensoverschrijdend werken, kan dit echter vergaande gevolgen op vlak van belastingen hebben.

Thuiswerk binnen een internationale werksituatie: mogelijk drastische gevolgen voor werknemers

Belastingen

Algemeen principe

Bij een internationale tewerkstelling geldt het algemeen principe dat een werknemer belastbaar is in het land waar hij fysiek werkt. Op deze hoofdregel bestaan echter een aantal uitzonderingen zodat er bijvoorbeeld bij eenmalige opdrachten in het buitenland geen belastingen in dat land verschuldigd zijn.

Werknemers die hoofdzakelijk in het buitenland actief zijn voor internationale ondernemingen, worden doorgaans voor die activiteiten ook belast in het buitenland. Als gevolg van het coronavirus werken veel van deze werknemers momenteel van thuis uit, in België. Dit heeft echter als gevolg dat de belastbaarheid van het loon voor de dagen die deze werknemers van thuis werken, wijzigt van het buitenland naar België.

Zo zullen werknemers die normaal gezien fulltime in het buitenland werkzaam zijn, maar nu thuis werken, niet het volledige jaarsalaris mogen vrijstellen in hun aangifte personenbelasting. Daarnaast is het belangrijk dat deze werkdagen in het buitenland vrijgesteld worden van belasting.

Voor werknemers die een contractuele salary split hebben en dus volgens een vast percentage in twee of meerdere landen werkzaam zijn, zal het belangrijk zijn om rekening te houden met de nieuwe verhouding naar aanleiding van het thuiswerk.

Thuiswerk door het coronavirus kan ook een impact hebben op werknemers die in België werkzaam zijn onder het bijzonder statuut voor buitenlandse kaderleden, zogenaamde ‘expats’. Een van de voordelen van dit statuut is immers dat buitenlandse dienstreizen niet belastbaar zijn in België (‘travel exclusion’). Een lager reispercentage zal voor deze werknemers doorgaans leiden tot een hogere belastingdruk in België.

Voor bedrijven en werknemers in dergelijke situaties is het dus belangrijk om hierop te anticiperen door de inhouding van de belasting aan de bron aan te passen. Bovendien kunnen deze situaties er toe leiden dat buitenlandse bedrijven geconfronteerd worden met een verplichte inhouding van Belgische bedrijfsvoorheffing. Omgekeerd kunnen Belgische bedrijven eventueel geconfronteerd worden met een inhoudingsplicht in het buitenland.

Enkele toleranties werden afgesproken met de buurlanden

Recent werd er naar aanleiding van de coronacrisis een akkoord tussen België en Nederland gesloten. Dit akkoord bepaalt dat voor de dagen waarop er van thuis gewerkt wordt door de coronacrisis, het normaal belastingregime behouden blijft. Deze thuiswerkdagen worden met andere woorden beschouwd alsof ze in het gebruikelijke werkland zouden zijn gepresteerd.

In het dubbelbelastingverdrag met Frankrijk en Luxemburg is er een specifiek grensarbeidersregime. Voor werknemers die gebruik maken van dit grensarbeidersregime werden enkele toleranties voor thuiswerk ingevolge het coronavirus toegestaan.

In alle andere situaties moeten de algemene regels gevolgd worden en is het loon voor de dagen waarop van thuis gewerkt wordt in België belastbaar.

Sociale zekerheidsbijdragen

Als gevolg van een aantal spelregels van de Europese Unie, de EER en Zwitserland, is wie onder Verordening 883/2004 slechts aan de wetgeving van één lidstaat onderworpen en moet er bijgevolg maar in één lidstaat sociale bijdragen betaald worden. Wanneer een Belgische werknemer substantieel, dat wil zeggen meer dan 25 procent van de arbeidstijd en/of loon, in de woonstaat werkt, blijft de Belgische sociale zekerheid van toepassing. Gezien de verplichting tot thuiswerk, is het goed mogelijk dat een werknemer hierdoor meer dan 25 procent van de arbeidstijd in België werkt. In een recent artikel legden we reeds uit hoe de situatie er in coronatijden uitziet.

Werkt u in een internationale context en heeft u vragen over thuiswerk, neem dan zeker contact op met uw accountmanager of met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.