/

/

vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

COVID-19
20 maart 2020

door Marie-Laure Dekeyzer

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Zopas werd bevestigd dat de procedure in het kader van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd wordt. Dit werd vandaag op de ministerraad goedgekeurd. Deze vereenvoudigde procedure zorgt ervoor dat u als werkgever extra aandacht kan besteden aan de loonsverwerking van de komende maanden.

Vereenvoudigde procedure technische werkloosheid

Vereenvoudigde procedure

Voortaan zullen alle aanvragen van werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus, zowel bij verplichte sluiting als bij tijdelijke economische werkloosheid, automatisch onder de noemer ‘overmacht’ vallen. U hoeft dus enkel rekening te houden met de formaliteiten rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hebt u voor uw onderneming reeds overmacht aangevraagd, dan wordt uw aanvraag behouden.

Daarnaast zal de RVA alle reeds gedane aanvragen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor de periode van 13 maart 2020 tot 20 maart 2020, waar melding werd gemaakt van corona, automatisch herkwalificeren. Dit wil zeggen dat alle aanvragen van economische werkloosheid die gelinkt zijn aan corona, automatisch zullen worden aangepast naar werkloosheid omwille van overmacht. Als werkgever dient u geen nieuwe aangifte te doen want uw vorige aangifte blijft geldig. De RVA zal op basis van uw originele aanvraag het dossier bekijken en u een eventuele goedkeuring doorsturen.

Andere formaliteiten

Om de aanvragen vlot te verwerken, vervallen de verplichte C3.2a-documenten voor medewerkers voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Andere verplichtingen in het kader van tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van het coronavirus, denk maar aan het validatieboek en de aangifte eerste effectieve werkloosheidsdag, vervallen eveneens.

Deze vereenvoudigde procedure zorgt ervoor dat u als werkgever extra aandacht kan besteden aan de loonsverwerking van de komende maanden. In de loonopgave moet u voor elke medewerker wel duidelijk aangeven op welke dagen hij/zij afwezig was wegens overmacht. De uitbetaling van de uitkering is namelijk op deze gegevens gebaseerd.

Daarnaast bestaat voor uw medewerkers een specifiek document C3.2 werknemer - Corona waarmee zij hun gegevens kunnen doorgeven aan hun uitbetalingsinstantie. Hieronder vindt u een voorbeeld van dit formulier. Het is de bedoeling dat medewerkers dit document invullen en nadien bezorgen aan hun uitbetalingsinstelling. Werknemers die niet aangesloten zijn bij een vakbond kunnen hiervoor een beroep doen op de Hulpkas voor Werklozen.

Hebt u vragen over deze procedure? Neem dan contact op met een van onze specialisten via corona@vdl.be of met uw accountmanager.

Deel dit artikel

Marie-Laure Dekeyzer

Team Manager Payroll Marie-Laure.Dekeyzer@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.