/

/

de impact van het coronavirus op transfer pricing

Tax
26 mei 2021

door Nico Demeyere

De impact van het coronavirus op transfer pricing

Voor veel bedrijven wordt de impact van de coronapandemie op het resultaat stilaan duidelijk. Dat kan zowel voor transfer pricing als voor toegekende rulings relevant zijn. Over het algemeen wordt hier namelijk geen rekening gehouden met grote onverwachte gebeurtenissen. Bij een grote impact van het coronavirus op de cijfers, gaat u best na of de transferpricingpolitiek nog steeds tot een correcte uitkomst leidt. Bijsturen kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Maar hoe begint u hier nu aan? En welke zaken controleert u maar beter?

De impact van het coronavirus op transfer pricing

Zijn de toegekende rulings nog geldig?

Bij rulingaanvragen moeten alle feiten in detail worden uitgelegd aan de rulingcommissie. Een ruling is juridisch bindend voor de administratie voor zover de in de ruling opgelegde voorwaarden worden nageleefd en mits de feiten overeenstemmen met de aan de rulingdienst voorgelegde situatie. Als gevolg van de coronapandemie is het echter mogelijk dat bepaalde voorwaarden niet vervuld kunnen worden of dat de feiten of andere essentiële zaken in belangrijke mate afwijken van de voorgelegde situatie. De OESO heeft daarom beslist dat dit geen invloed heeft op het bindende karakter van de ruling. We raden u wel aan om hierover proactief en transparant te communiceren met de rulingdienst.

Wat is de impact op intragroepstransacties?

Binnen de transferpricingpolitiek wordt vastgelegd welke partij belangrijke risico’s draagt tegenover specifieke intragroepstransacties. Volgens de OESO is het belangrijk om de algemene principes te volgen. U kunt zich hierbij de vraag stellen hoe onafhankelijke partijen zouden handelen wanneer een onverwachte gebeurtenis (zoals een pandemie) een belangrijke impact heeft op de verrichting?

Een voorbeeld: een overmachts- of prijsaanpassingsclausule kan ervoor zorgen dat kosten of verliezen als gevolg van corona op de andere verbonden partij worden afgeschoven. Onafhankelijke partijen zouden in dergelijke extreme omstandigheden wellicht opnieuw rond de tafel gaan zitten om de clausules te herbekijken of om nieuwe afspraken te maken zodat het evenwicht hersteld kan worden. Volgens de OESO is het bijgevolg aanvaardbaar dat verbonden partijen ook voor transferpricingdoeleinden aanpassingen kunnen doorvoeren.

Hoe zit het met verliezen en kosten veroorzaakt door corona?

Ook bij verliezen en kosten verwijst de OESO naar de algemene principes. Hoe zouden onafhankelijke partijen omgaan met bijkomende verliezen als gevolg van de coronapandemie? Binnen centraal bestuurde groepen worden de meeste ondernemingsfuncties door een centrale entiteit vervult. De dochterondernemingen voeren dan meestal specifieke activiteiten uit zoals de productie of distributie. Deze entiteiten lopen volgens de transferpricingdocumentatie een laag risico. Daarom ontvangen ze meestal een stabiele maar eerder lage vergoeding, vaak op basis van een ‘cost-plus’-methode. Volgens de OESO kunnen ze door de coronapandemie echter toch verliezen maken als ook onafhankelijke partijen dat kunnen.

Een voorbeeld: een distributeur verkoopt minder als gevolg van de coronacrisis. Als deze distributeur marktrisico’s draagt, zelfs al zijn ze beperkt, dan kan worden verdedigd dat de kosten als gevolg van de mindere verkoop opnieuw door de distributeur worden gedragen. Als de coronacrisis echter een impact heeft op een risico dat door de groep wordt gecontroleerd, dan kunnen we verwachten dat ook de overeenkomende kost op groepsniveau genomen zal worden. Uiteraard moet dit geval per geval onderzocht worden.  

Welke impact heeft corona op de documentatie?

Indien er als gevolg van de coronacrisis belangrijke afwijkingen van transferpricingbeleid zijn, dan kan het nuttig zijn om de redenen voor de afwijkingen toe te lichten in de transferpricingdocumentatie. Het is namelijk belangrijk om altijd transparant te communiceren naar de fiscale administratie. Daarnaast is het ook handig om alles goed te documenteren. Zo bent u steeds voorbereid op vragen tijdens een eventuele belastingcontrole.