/

/

dit zijn de 5 belangrijkste verzekeringen in de bouwsector

Risk Management
18 februari 2020

door Stijn Moreau

Dit zijn de 5 belangrijkste verzekeringen in de bouwsector

Wie actief is in de bouwsector, wordt met heel wat belangrijke risico’s geconfronteerd. De bouwsector behoort dan ook tot een van de meest risicovolle activiteiten. Het is een sector die voortdurend in beweging is. De steeds wijzigende wetgeving maakt het er voor ondernemers in de bouwsector niet makkelijker op. Net daarom is het belangrijk om uw onderneming goed te beschermen en de nodige verzekeringen af te sluiten. Kent u de vijf belangrijkste verzekeringen al?

Dit zijn de 5 belangrijkste verzekeringen in de bouwsector

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele dienstverleners

Op 1 juli 2019 trad een nieuwe wetgeving in voege die alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Concreet moet een verzekering worden afgesloten ten belope van 1.500.000 euro voor lichamelijke schade, 500.000 euro voor materiële schade en 10.000 euro voor voorwerpen die door de bouwheer werden toevertrouwd.

Voordien waren enkel architecten en landmeters verplicht om zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. De wetgever wil via deze weg dus enerzijds de discriminatie wegwerken en anderzijds de consument en de dienstverlener beter beschermen. De consument kan voortaan rekenen op een tussenkomst bij problemen in de bouw of renovatie, de dienstverlener is dan weer beter beschermd tegen gemaakte fouten.

Lees ook: Nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

10-jarige aansprakelijkheidsverzekering

Sinds 1 juli 2018 is het voor ondernemers in de bouwsector mogelijk verplicht om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van deze verzekering is verplicht wanneer aan drie voorwaarden wordt voldaan. Het moet gaan over (1) woningbouw in België waar een tussenkomst van een architect is vereist is en waar (2) een stedenbouwkundige vergunning of melding verplicht is. Daarnaast moeten de werken te maken hebben met (3) de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid die een impact hebben op het bouwwerk.

De wetgever beperkt het te verzekeren bedrag tot 500.000 euro of tot de heropbouwwaarde van het gebouw mocht de waarde lager zijn. Schadegevallen onder de 2.500 euro moeten niet vergoed worden door deze verzekering.

Lees ook:  Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering vernieuwd voor alle bouwactoren

Arbeidsongevallenverzekering en preventie

Wanneer u één of meerdere werknemers in dienst heeft, bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de ongevallen op het werk alsook de ongevallen van en naar het werk.

Daarnaast geldt ook de welzijnswet. Deze wet verplicht ondernemers die personeel in dienst hebben om alle mogelijke risico’s in kaart te brengen, gevolgd door het uitstippelen van een preventiebeleid om deze risico’s te beperken en/of zelfs weg te nemen. Afhankelijk van de activiteit en het aantal personeelsleden is het ook verplicht om een preventieadviseur in dienst te nemen.

Lees ook: Ben ik verplicht om een preventieadviseur onder de arm te nemen?

Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)

Aangezien bouwen heel wat risico’s met zich meebrengt en er heel wat partijen bij betrokken zijn, kan er ook tijdens het bouwproject schade optreden. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat de oorzaak van de schade aan het bouwwerk is en wie hiervoor aansprakelijk is. Een bouwwerf kan dan ook gedurende lange tijd stil liggen, met hoog oplopende kosten als gevolg. Om dit te vermijden kunt u de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten, ook wel gekend als ABR.

Deze verzekering zorgt er in eerste instantie voor dat alle bouwwerken goed verzekerd zijn, zowel de ruwbouw als bestaand goed en afwerking. Zo wordt er bij een schadegeval geen tijd verloren en wordt de schade aan het bouwwerk vergoed zodat de werken verdergezet kunnen worden. Daarnaast wordt ook de schade aan derden ten gevolge van de bouwwerken verzekerd, denk maar aan schade bij de buren door trillingen.

Machinebreukverzekering

Tijdens de bouwwerken heerst altijd het risico dat machines beschadigd worden. Wanneer dit het geval is, kunnen de kosten voor reparatie of vervanging snel oplopen en bijgevolg zware financiële gevolgen hebben. Met een machinebreukverzekering kunt u de onvoorziene en plotselinge schade aan uw machine verzekeren. De schade aan de machine kan zowel veroorzaakt zijn door een menselijke, interne of externe factor.

Wilt u weten of uw onderneming goed verzekerd is? Benieuwd welke verzekeringen voor u van toepassing zijn en hoe u die het beste organiseert? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stijn Moreau

Team Manager Risk Management stijn.moreau@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.