/

/

is uw onderneming voorbereid op de transfer pricing-controles?

Tax & Legal
15 mei 2019

Is uw onderneming voorbereid op de transfer pricing-controles?

Ondernemingen die deel uitmaken van een (internationale) groep, kennen zonder twijfel heel wat transacties tussen de leden van de groep. Sinds begin 2019 zijn het aantal transfer pricing-controles dan ook drastisch toegenomen. Toch lijkt het begrip ‘transfer pricing’ of ‘verrekenprijzen’ voor heel wat bedrijven nog steeds een ver-van-mijn-bedshow. Moeten deze bedrijven zich zorgen maken?

Is uw onderneming voorbereid op de transfer pricing-controles?

Versterkte manschappen

Voor de Belgische fiscale administratie is transfer pricing een van dé doelstellingen van het jaar. De administratie heeft om die reden dan ook massaal ingezet op het aansterken van de cel verrekenprijzen (of het transfer pricing audit team). Ook de BBI werd recent versterkt met de nodige kennis op het gebied van verrekenprijzen. 

Ondernemingen worden voor transfer pricing vanuit drie hoeken geviseerd: controles voor grote ondernemingen, controles vanuit de cel verrekenprijzen en controles door de BBI. De controles zijn gericht op ondernemingen die de drempelwaarden hebben overschreden om de documentatieverplichtingen voor transfer pricing in te dienen. Daarnaast worden echter ook controles uitgevoerd bij groepen waarvan geen enkele entiteit verplicht is om de documentatie in te dienen.

Uit een recent artikel in De Tijd blijkt dat de transfer pricing-controles voor de belastingadministratie bijzonder lucratief uitvallen. De 419 TP-dossiers die de afgelopen 3 jaar werden opgestart, brachten de Belgische staatskas samen namelijk al zo’n 202 miljoen euro op.

Doorgedreven controles

Iedere controle start steeds met een gestandaardiseerde vragenlijst. Die lijst bevat 31 uitgebreide vragen. De recent uitgestuurde vragenlijsten zijn een stuk diepgaander dan de voorbije jaren. Zo moet u als onderneming onder andere een beschrijving geven van de verschillende stromen van goederen en diensten, de interne structuur en organisatie van elke entiteit van de groep, de economische omstandigheden die de prijsvorming beïnvloed hebben en de licentieovereenkomsten. 

Om een duidelijke afbakening te krijgen van de scope van het onderzoek, kan op voorhand een pre-auditmeeting worden ingepland. De controles nemen vaak veel tijd in beslag en gaan gepaard met een diepgaande controle van de analytische cijfers van de onderneming. Als onderneming bent u dan ook verplicht om de cijfers per bedrijfseenheid op te splitsen.

Hervormde vennootschapsbelasting

Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Zo kunnen correcties die opgelegd werden in het kader van een belastingcontrole, beschouwd worden als de minimum belastbare basis waartegen geen fiscale aftrekken kunnen worden afgezet. 

Daarnaast moet een Belgische entiteit correcties doorvoeren in het geval zij de bevoordeelde partij is. Dit is op internationaal niveau ongezien. In een dergelijk geval kunnen er geen overdraagbare verliezen of andere aftrekposten worden afgezet tegen het deel van de winst dat wordt gevormd door een voordeel ontvangen van een groepsentiteit.

Zijn uw interne transacties volledig conform de wetgeving en bent u klaar voor een transfer pricing-controle? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.