/

/

internationale bronheffing: wat u moet weten over royalty's

International
21 mei 2019

door Biene Ongenaert en Hannelore Durieu

Internationale bronheffing: wat u moet weten over royalty's

Wanneer u een vergoeding van een buitenlandse onderneming ontvangt voor de verkoop van licenties of voor bepaalde dienstverleningen, dan kan die onderneming hierop een bronheffing inhouden. De oorzaak van de bronheffing is te vinden in het feit dat de vergoeding in het dubbelbelastingverdrag als royalty of technical fee wordt gekwalificeerd. Maar wat zijn royalty's en technical fees nu eigenlijk? En welke maatregelen kunt u nemen om de bronheffing te vermijden of te reduceren?

Internationale bronheffing: wat u moet weten over royalty's

Wat zijn royalty’s?

Een royalty is een vergoeding van om het even welke aard voor het (recht van) gebruik van

  • een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap;
  • een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening, een model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of;
  • inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.

De definitie van een royalty is dus erg ruim. Wanneer u een vergoeding ontvangt voor de verkoop van bijvoorbeeld softwarelicenties, auteursrechten of patenten, dan wordt dit heel vaak aangemerkt als een royaltyvergoeding.

In sommige landen waaronder India en Argentinië wordt het begrip royalty’s nog verder uitgebreid met vergoedingen voor technische bijstand. Dit heeft als gevolg dat een vergoeding voor bijvoorbeeld adviesverlening of de installatie en update van software ook als royalty wordt gezien.

Fiscale gevolgen

De kwalificatie als royaltyvergoeding is vooral in een internationale context van belang. Royalty’s zijn in de bronstaat immers vaak onderworpen aan een bronheffing, terwijl er in dit geval ook in de woonstaat van de ontvanger een belasting op diezelfde royaltyvergoeding wordt geheven. Dit betekent dus dat royalty’s in veel gevallen dubbel belast worden.

Voorbeeld. Wanneer een Belgische vennootschap een licentie voor 1.000 euro aan een klant in Italië verkoopt, zal er in Italië een bronheffing van 30% op de vergoeding worden ingehouden. Dit heeft als gevolg dat de Belgische vennootschap slechts 700 euro zal ontvangen. Vervolgens wordt deze 700 euro ook nog eens onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.  

Zijn er oplossingen?

Omdat een dubbele taxatie een knelpunt kan zijn in onze huidige globalisatie, werden verschillende maatregelen genomen om die te verminderen of zelfs te vermijden. In een Europese context kunnen verbonden belastingplichtigen zich daarom beroepen op de Interest-Royaltyrichtlijn om de bronheffing te vermijden. Niet-verbonden ondernemingen kunnen de bronheffing dan weer op basis van het toepasselijk dubbelbelastingverdrag verminderen of zelfs vermijden. In beide gevallen moet wel aan bepaalde formaliteiten voldaan worden.

Voorbeeld. In ons voorafgaand voorbeeld is het mogelijk om op basis van het Belgisch-Italiaans dubbelbelastingverdrag de bronheffing in Italië te beperken tot 5%. Als gevolg hiervan zal de Belgische vennootschap 950 euro ontvangen i.p.v. 700 euro zonder toepassing van het verdrag

Ondanks het bestaan van een dubbelbelastingverdrag, houden bepaalde landen toch een (beperkte) bronheffing in op de vergoeding. Om die dubbele taxatie verder te beperken, voorziet België onder bepaalde voorwaarden in een verrekening van de buitenlandse bronheffing. Dit wordt ook wel het ‘FFB-stelsel’ genoemd.

Bij het FBB-stelsel wordt de buitenlandse bronheffing forfaitair verrekend met de belasting die in België is verschuldigd. Opmerkelijk is dat de totale belastingdruk hierdoor lager kan zijn dan wanneer er geen bronheffing in het buitenland werd ingehouden. Dit is het geval wanneer de buitenlandse bronheffing lager is dan 15%. Is de buitenlandse bronheffing echter hoger dan 15%, dan zorgt de toepassing van het FBB-stelsel voor een hogere belastingdruk.

Voorbeeld. In ons voorbeeld kan de Belgische vennootschap de buitenlandse bronheffing in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen via het FBB-stelsel. Na deze verrekening en na de toepassing van de vennootschapsbelasting (29,58%) in België, zal de Belgische vennootschap 787,05 euro winst hebben. Dit komt neer op een totale belastingdruk van 21,30%. In 2020 zal deze belastingdruk zelfs verder dalen tot 16,18%, wanneer het tarief van de Belgische vennootschapsbelasting 25% bedraagt.

Royalty’s: een vloek of een zegen?

Bij royalty’s in een internationale context is dus het essentieel om per land na te gaan hoe de ontvangen royalty belast zal worden. De definitie van royalty, de verschuldigde bronheffing en de maatregelen om de dubbele belasting te vermijden kunnen immers per land sterk verschillen. 

Ontvangt u royaltyvergoedingen in een internationale context, maar weet u niet goed wat dit inhoudt? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Biene Ongenaert

Senior Advisor Legal biene.ongenaert@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.