/

/

aandelen van een belgische vennootschap schenken, verkopen, …: opgepast in een internationale context!

International
12 maart 2019

door Hannelore Durieu en Febe Louage

Aandelen van een Belgische vennootschap schenken, verkopen, …: opgepast in een internationale context!

Indien aandelen van een Belgische vennootschap worden overgedragen, bijvoorbeeld door middel van een schenking, een verkoop, een vererving, … , dan is het in een internationale context steeds belangrijk om na te gaan of deze operatie een taxatie impliceert in het buitenland.

Aandelen van een Belgische vennootschap schenken, verkopen, … : Opgepast in een internationale context!

Zo kan het zijn dat er in het buitenland belastingen verschuldigd zijn omdat de Belgische vennootschap buitenlands actief aanhoudt of omwille van het feit dat de vennootschap deel uitmaakt van een internationale groep.

Neem nu een Belgische vennootschap met een Frans onroerend goed. Indien de aandeelhouders van deze vennootschap beslissen om hun aandelen te schenken, dan zullen er hoogstwaarschijnlijk schenkingsrechten verschuldigd zijn in Frankrijk. De Franse schenkingsrechten worden dan berekend op het gedeelte van de waarde van de aandelen dat met het Frans onroerend goed overeenstemt.

In Amerika gaan ze zelf nog een stapje verder. Neem nu een Belgische vennootschap, genaamd X, die haar participatie in een andere Belgische vennootschap, genaamd Y verkoopt. Op het eerste zicht lijkt dit een puur Belgisch verhaal en heeft België uitsluitend de heffingsbevoegdheid wat de gerealiseerde meerwaarde betreft. Is de moedervennootschap van vennootschap X echter in de Verenigde Staten gevestigd, dan kan het zijn dat deze meerwaarde ook daar wordt belast!

Denkt u erover na om de aandelen van uw vennootschap over te dragen en bevindt u zich in een internationale context? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Febe Louage

Senior Advisor International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.