/

/

dividenduitkeringen vanuit frankrijk: optimalisaties mogelijk?

International
13 februari 2019

door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Dividenduitkeringen vanuit Frankrijk: optimalisaties mogelijk?

U hebt na lang wikken en wegen beslist om een vennootschap op te richten in Frankrijk. Dit is echter nog maar het begin. Er moeten nog een aantal beslissingen worden genomen die de taxatie zullen bepalen op het moment dat u de vruchten wil plukken van uw winstgevende Franse activiteit. Zo moet u onder andere nadenken over de implementatie van deze Franse vennootschap in uw bestaande groepsstructuur of uw persoonlijk patrimonium.

In een internationale context kan de taxatie van een dividend of een liquidatiebonus immers sterk verschillen volgens de manier waarop u de aandelen van uw Franse vennootschap aanhoudt: persoonlijk of via uw (Belgische) vennootschap. 

Dividenduitkeringen vanuit Frankrijk: optimalisaties mogelijk?

U houdt de aandelen van uw Franse vennootschap persoonlijk aan

Wanneer u als inwoner van België een dividend of een liquidatiebonus ontvangt vanuit een Franse vennootschap, zal u hierop zowel in België als in Frankrijk worden belast.

Volgens de interne Belgische wetgeving is er 30 procent roerende voorheffing verschuldigd op dividenden die worden uitgekeerd aan inwoners van België, terwijl de Franse wetgeving sinds 2018 voorziet in een bronheffing van 12,8 procent op dividenden die worden uitgekeerd aan niet-ingezetene natuurlijke personen.  

Om deze dubbele belastingheffing te temperen, werd in het dubbelbelastingverdrag opgenomen dat België een minimale verrekening van 15 procent van het nettodividend (na Franse bronheffing) moet toestaan. Tot nu weigert de Belgische administratie echter die verrekening toe te passen. Hierdoor wordt een dividend vanuit Frankrijk dubbel belast en houdt u netto een stuk minder over ten opzichte van een dividend of een liquidatiebonus vanuit een Belgische vennootschap. Zie voorbeeld hieronder:

Dividenduitkeringen vanuit Frankrijk: optimalisaties mogelijk?

U houdt de aandelen van uw Franse vennootschap aan via uw Belgische vennootschap

Als de aandelen van uw Franse vennootschap echter worden aangehouden door uw Belgische vennootschap, kunnen dividenduitkeringen – onder bepaalde voorwaarden – helemaal belastingvrij worden uitgekeerd!

Zo kan de Franse bronheffing op basis van de Europese moeder-dochterrichtlijn worden geëlimineerd en wordt de ontvangen dividenduitkering in de Belgische vennootschap niet belast dankzij de toepassing van de DBI-aftrek. 

In het kader van latere dividenduitkeringen of een toekomstige vereffening kan het dus voordelig zijn om de aandelen van uw Franse vennootschap onder te brengen in uw Belgische vennootschap. Belangrijk hierbij is dat u op voorhand nagaat welke gevolgen deze structuur in uw specifiek geval met zich meebrengt.  

Als u uw activiteiten in Frankrijk wil onderbrengen in een Franse vennootschap en u twijfelt nog over de structuur of u heeft al een Franse vennootschap en u wil uw groepsstructuur optimaliseren, neem dan zeker contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.