/

/

nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

Legal
28 juni 2018

door Stijn Moreau en Gauthier Pysson

Nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

Naast de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in woningbouw, keurt de wetgever nu ook een voorontwerp goed voor een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor dienstverleners in de bouwsector. Wij vertellen u er graag meer over.

Nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

Een tijdje geleden informeerden wij u dat het vanaf 1 juli 2018 voor alle bouwactoren die deelnemen aan een bouwproject, met als doel het oprichten van woningen met tussenkomst van een architect, verplicht is om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze regelgeving is van toepassing wanneer het om een activiteit gaat die een impact heeft op de stabiliteit, soliditeit of waterdichtheid van het bouwwerk.

De wetgever wil consumenten echter nog extra beschermen. Op 27 april 2018 keurde de ministerraad dan ook het voorontwerp goed omtrent de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor dienstverleners in de bouwsector. Deze nieuwe wet, genaamd Peeters-Ducarme, is een aanvulling op de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid in de woningbouw en zal een vergoeding uitbetalen bij intellectuele fouten.

Deze wet viseert dus niet de aannemers maar wel bedrijven in de bouwsector die diensten verlenen van immateriële aard, denk maar aan architecten, landmeters, ingenieurs, studiebureaus en controlebureaus. In tegenstelling tot de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid heeft deze nieuwe verzekering impact op álle onroerende werken, van woningbouw, industriebouw tot het bouwen van bruggen of het aanleggen van wegen. De tussenkomst van een architect speelt hierbij geen rol.

Omdat dit voorontwerp eerst nog voorgelegd wordt aan de Raad van State, is het nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe wet in werking zal treden en wat de precieze inhoud ervan zal zijn. Van zodra wij hierover meer nieuws ontvangen, brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Mocht u ondertussen al vragen hebben, dan kunt u ons steeds contacteren via contact@vdl.be. Onze specialisten helpen u graag verder.