/

/

versoepeling thuiswerk voor grensarbeiders tussen belgië en luxemburg

Legal
31 januari 2023

door Biene Ongenaert en Eline Demeyere

Versoepeling thuiswerk voor grensarbeiders tussen België en Luxemburg

Recent werd een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een verdere versoepeling van thuiswerk voor grensarbeiders tussen België en Luxemburg. Als gevolg van deze wijziging zullen grensarbeiders vanaf 1 januari 2022 10 dagen langer van thuis kunnen werken zonder fiscale gevolgen.

Versoepeling thuiswerk voor grensarbeiders tussen België en Luxemburg

Algemene regel

Bij een internationale tewerkstelling bepaalt het dubbelbelastingverdrag welk land uw loon mag belasten. De algemene regel hierbij is dat uw loon belastbaar is in het land waar u fysiek werkzaam bent.

Het loon van een Belgische werknemer die werkzaam is voor een Luxemburgse vennootschap in Luxemburg, is dus belastbaar in Luxemburg. Wanneer de werknemer echter enkele dagen van thuis mag werken, is het loon voor deze thuiswerkdagen in België belastbaar.

Eerste versoepeling thuiswerk: 24-dagentolerantie

In een internationale tewerkstelling kan thuiswerk dus belangrijke fiscale gevolgen hebben.  Om hieraan tegemoet te komen, heeft België in 2015 met Luxemburg een akkoord gesloten dat een werknemer 24 dagen van thuis mag werken zonder fiscale gevolgen. De 24 thuiswerkdagen worden fictief als een gewerkte dag in Luxemburg aangemerkt. Van zodra de werknemer deze ‘24 dagen grens’ echter overschrijdt, vervalt de tolerantie en zullen de thuiswerkdagen belastbaar zijn in de woonstaat.

Hierbij enkele voorbeelden om de 24-dagentolerantie te verduidelijken:

  • Een Belgische werknemer is werkzaam voor een Luxemburgse vennootschap in Luxemburg, maar werkt gedurende het kalenderjaar 22 dagen van thuis in België
    De 24-dagentolerantie is van toepassing waardoor het volledig loon van de werknemer in Luxemburg belastbaar is.
  • Een Belgische werknemer is werkzaam voor een Luxemburgse vennootschap in Luxemburg, maar werkt gedurende het kalenderjaar 25 dagen van thuis in België
    De 24-dagentolerantie is niet toepassing waardoor het loon voor de 25 thuiswerkdagen in België belastbaar is en het overige loon in Luxemburg belastbaar is.

Tweede versoepeling thuiswerk: 34-dagentolerantie

Vanaf 1 januari 2022 is deze tolerantie uitgebreid naar 34 dagen. Dit wil zeggen dat de Belgische werknemer in ons voorbeeld vanaf het inkomstenjaar 2022 maximaal 34 dagen van thuis mag werken, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft.

Thuiswerk als gevolg de coronacrisis

Voor de verplichte thuiswerkdagen als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, werd een afzonderlijk akkoord tussen België en Luxemburg afgesloten. Deze thuiswerkdagen tellen die niet mee voor de berekening van de 24/34-dagentermijn.

Dit akkoord is van toepassing voor de periode 11 maart 2020 tot 30 juni 2022.

Sociale zekerheid

Deze tolerantie geldt enkel op fiscaal vlak tussen België en Luxemburg. Voor sociale zekerheid gelden er afzonderlijke regels. Wat die regels precies zijn, dat kunt u nalezen in dit artikel waarin we u meer uitleg geven over de regels betreffende sociale zekerheid bij een internationale tewerkstelling. 

Werkt u in een internationale context en heeft u vragen over thuiswerk? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Biene Ongenaert

Senior Advisor Legal biene.ongenaert@vdl.be

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.