/

/

fiscale wijzigingen op til voor grote (internationale) groepen

Legal
20 december 2022

door Stephanie Vanmarcke

Fiscale wijzigingen op til voor grote (internationale) groepen

Het ontwerp van de Programmawet werd op 24 november 2022 ingediend. Deze gaat, naar jaarlijkse gewoonte, gepaard met enkele veranderingen op fiscaal vlak. Op internationaal niveau heeft dit vooral een impact voor de notionele interestaftrek, wijziging van de minimumwinstbelasting en de verrekening van buitenlandse belasting op royalty’s. We vertellen u er graag meer over in dit artikel.

Fiscale wijzigingen op til voor grote (internationale) groepen

Notionele interestaftrek

Door toepassing van de notionele interestaftrek, ook wel aftrek voor risicokapitaal genoemd, kunnen kmo’s en grote ondernemingen een bepaald percentage aftrekken van hun belastbare winst. Het tarief is voor grote ondernemingen al enkele jaren negatief, waardoor deze vandaag de dag enkel nog voor kleine vennootschappen relevant is. Deze aftrek zou echter worden afgeschaft voor de belastbare tijdperken die worden afgesloten vanaf 31 december 2023. 

Minimumbelasting

Ook gelinkt aan de vennootschapsbelasting, zal de korf van bepaalde aftrekposten niet langer worden vermeerderd met 70% van de resterende belastbare winst, als die 1 miljoen euro overschrijdt. Het percentage zal vanaf 1 januari 2023 worden verlaagd naar 40% voor aanslagjaar 2024. Dit leidt ertoe dat er voortaan een minimumbelasting zal zijn van 60%, als de belastbare winst boven de 1 miljoen euro gaat. Vanaf 1 januari 2024 zal het percentage allicht terug worden verhoogd naar 70% voor aanslagjaar 2025, maar deze herinvoering is nog onder voorbehoud.

Beide wijzigingen gaan gepaard met het invoeren van een antimisbruikbepaling, waarbij elke wijziging vanaf 11 oktober 2022 tot aan de afsluitdatum van het boekjaar zonder gevolg zal blijven. 

Verrekening buitenlandse belastingen

Tot slot zal de verrekening van buitenlandse belastingen ten aanzien van sommige royalty’s niet langer gebeuren op forfaitaire basis (met name een verrekening van 15%). Voor belastbare tijdperken die worden afgesloten vanaf 31 december 2023, zal de verrekening voor alle royalty’s worden beperkt tot de werkelijk betaalde buitenlandse belasting.

Vragen hierover? Contacteer één van onze experten voor meer informatie over deze wijzigingen.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.