Kies uw taal:
Nieuws 4 juni 2021 Door Nico Demeyere

Transfer pricing: documentatieverplichting voor internationale groepen

Transfer pricing: documentatieverplichting voor internationale groepen

Welke documenten moet ik indienen?

  • +Een globaal dossier of master file waarin wordt uitgelegd hoe de groep is gestructureerd, welke intragroepsverrichtingen er bestaan en welke transferpricingmethodes worden toegepast.
  • +Een lokaal dossier of local file waarin de intragroepsverrichtingen waarbij de lokale groepsentiteit betrokken is in detail wordt uitgelegd.
  • +Een landenrapport of country-by-country report voor grote groepen met geconsolideerde opbrengsten hoger dan 750 miljoen euro.

Wat zijn de drempels voor documentatieplicht?

  • +De omzet is hoger dan 50 miljoen euro.
  • +Het gemiddelde personeelsbestand is hoger dan 100 FTE.
  • +Het balanstotaal is hoger dan 1 miljard euro.
Een voorbeeld: een groep heeft een Belgische moedervennootschap met 40 miljoen euro omzet en een Nederlandse dochteronderneming met 20 miljoen euro omzet. In Nederland moet geldt een documentatieplicht indien de omzet op geconsolideerde basis hoger is dan 50 miljoen euro. In dit voorbeeld zal de groep in Nederland dus een globaal dossier en een groepsdossier moeten opstellen, terwijl dat in België niet het geval is.
Een voorbeeld: in Polen moet steeds een lokaal dossier worden ingediend indien de omzet van de Poolse groepsvennootschap het bedrag van 10 miljoen Poolse złoty (of 2 miljoen euro) overschrijdt. Indien de omzet meer dan 10 miljoen euro bedraagt, dan moet er ook een benchmarking worden opgesteld voor alle intragroepsverrichtingen. Vanaf 20 miljoen euro is het verplicht om een globaal dossier op te stellen.

Hoe moet ik de documentatie indienen?

Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Nico Demeyere
Nico Demeyere

Recente nieuwsberichten

Verrekening FBB op Franse dividenden: einde van de dubbele roerende voorheffing
Nieuws 23 juni 2021
Beleggers die Franse aandelen bezitten hielden slechts een fractie over van de dividenden die daaruit voortvloeiden, omdat ze zowel in Frankrijk (12,8%) als in België (30%) werden belast. Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling moet België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toekennen. lees meer ...
Overdraagbaarheid investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting verlengd naar twee jaar
Nieuws 11 juni 2021
Natuurlijke personen en kleine vennootschappen die bij de oprichting of uitbreiding van hun activiteiten een investering uitvoeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Naast de verhoogde investeringsaftrek van 25 procent als gevolg van de coronacrisis, werd nu ook de overdraagbaarheid voor investeringen in 2020 uitgebreid van 1 naar 2 jaar. lees meer ...
De impact van het coronavirus op transfer pricing
Nieuws 26 mei 2021
Voor veel bedrijven wordt de impact van de coronapandemie op het resultaat stilaan duidelijk. Dat kan zowel voor transfer pricing als voor toegekende rulings relevant zijn. Over het algemeen wordt hier namelijk geen rekening gehouden met grote onverwachte gebeurtenissen. Bij een grote impact van het coronavirus op de cijfers, gaat u best na of de transferpricingpolitiek nog steeds tot een correcte uitkomst leidt. Bijsturen kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Maar hoe begint u hier nu aan? En welke zaken controleert u maar beter? lees meer ...