Kies uw taal:
Nieuws 16 februari 2021 Door Alexia De Poorter

Bijkomende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

Bijkomende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

Verlenging van de bestaande steunmaatregelen tot en met eind juni 2021:

 • +verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • +het nieuwe overbruggingsrecht voor zelfstandigen dat vanaf 1/1/2021 actief is (omzetdaling 40%);
 • +een bijkomend uitstel van de betaling vennootschapsbijdrage voor zelfstandigen;
 • +aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht te komen;
 • +de tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw;
 • +voor werkgevers werd de vereenvoudigde procedure omtrent tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona verlengd, en dit voor alle sectoren;
 • +de werknemers zullen daarenboven meer netto overhouden van hun werkloosheidsuitkering aangezien de RVA slechts 15% bedrijfsvoorheffing zal inhouden;
 • +in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten, kunnen de werknemers terug tot 220 vrijwillige overuren;
 • +werkgevers kunnen op een eenvoudige manier hun werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs. Tijdelijk werkloze werknemers mogen ook opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen sluiten bij een andere werkgever, in dezelfde sectoren;
 • +werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht wegens corona kunnen in de landbouw, tuinbouw, zorgsector en het onderwijs werken, en dit met behoud van 75% van hun uitkering;
 • +werknemers die tijdelijk werkloos zijn in het kader van de coronacrisis behouden de opbouw van hun 2de pijler van hun aanvullend pensioen.

Bijkomende steunmaatregelen:

 • +een afschaffing van de voorschotregeling bedrijfsvoorheffing in december 2021 en verrekening in het volgende boekjaar;- een vrijstelling van de FAVV-heffingen in de horeca;
 • +vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor werkgevers in de eventsector;
 • +de uren die jobstudenten werken in de zorg of het onderwijs niet zullen meetellen voor dat jaarlijkse maximum (van 475 uren) in 2021;
 • +tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis kan in halve dagen in plaats van volledige dagen in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport;
 • +groter opleidingsaanbod voor tijdelijke werklozen in het kader va de coronacrisis;
 • +bijkomende premie voor werknemers met een laag loon die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest in het kader van de coronacrisis (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis in maart 2020), en die zijn tewerkgesteld in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen. Het bedrag van deze eenmalige premie hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021 en met een maximum van 780 EUR bruto;
 • + om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen de werknemers die gebruik maken van tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten;
 • +de thuiswerkvergoeding dat dient om de kosten van het thuiswerk te compenseren wordt tijdelijk verhoogd naar 144,31 EUR (in plaats van 129,48 EUR). Voor bedienden kan dit gedurende 3 maanden (april-juni 2021) en voor ambtenaren kan dit gedurende 8 maanden. Dit bedrag wordt fiscaal vrijgesteld. Het is evenwel aan de werkgever om te beslissen of hij deze verhoogde onkostenvergoeding, die ten zijnen laste is, zal uitkeren. 
 • +preventieve campagne tegen burn-out

Verplicht of aanbevolen telewerk tijdens de coronacrisis

 • +Dat dezelfde rechten en plichten inzake arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de werknemer als wanneer hij op de bedrijfslocatie van de werkgever werkt zoals rond organisatie arbeidsduur, bereikbaarheid, verwachte prestaties, wijze van controle, GDPR etc.
 • +Dat de werknemers worden geïnformeerd over het beleid inzake welzijn op het werk.
 • +Het door de werkgever terbeschikkingstelling door de werkgever apparatuur en technische ondersteuning.
 • + Het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die de werkgever aan de werknemer betaalt (dit is maximaal 129,48 euro. Dit bedrag zou voor de duur van de drie maanden en vanaf 1/4/2021 opgetrokken worden naar 144,31 euro).
Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Alexia De Poorter
Alexia De Poorter